Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg, L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.

Aantal pagina's: 28

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Coen ter Berg ;
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.