Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Hoogenboom, L.A.P., J.G. Bokhorst, M. Northolt, N.J.G. Broex, D.J. Mevius. 2006. Contaminanten en micro-organismen in biologische producten: Vergelijking met gangbare producten. Rapport 002. Rikilt, Wageningen. 102 p.

Aantal pagina's: 102

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Jan G. Bokhorst


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Contaminanten en micro-organismen in biologische producten: Vergelijking met gangbare producten

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Alhoewel een aantal resultaten wijst op verschillen tussen biologisch en gangbaar, betreft het hier een momentopname (één moment van monstername verspreid over één/twee productiejaren). In een aantal gevallen bevestigen de resultaten die van ander onderzoek, zoals de lagere nitraatgehaltes in biologische kropsla, geen verschillen in mycotoxine-gehaltes bij tarwe, minder Salmonella maar meer Campylobacter bij vleeskuikens en minder antibiotica-resistentie bij vleeskuikens. Voor nitraat in biologische peen zijn er aanwijzingen voor een trend naar verhoogde gehaltes. In andere gevallen moet vervolgonderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk sprake is van een duidelijke trend, zoals bij de lagere incidentie van antibiotica-resistente bacteriën in biologische varkens en de lagere Salmonella- incidentie bij varkens van meer ervaren biologische bedrijven.