Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Anonymous. 2000. Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.

Aantal pagina's: 40

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 7,6 MB; opent in nieuw venster

Bestel prijs: €5.54; bestelnr:LT20; nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het bodemleven is van grote invloed op de plantengroei. Uit gewasresten, groenbemesters, organische mest en compost moet het bodemleven voedingsstoffen vrijmaken voor de plant. Daarnaast heeft het bodemleven nog diverse andere functies. Te onderscheiden zijn bijvoorbeeld de opbouw van organische stof en de verzorging van de bodemstructuur. De laatste tijd staat de invloed op de ziektewerendheid van de grond sterk in de belangstelling. Wat is het bodemleven, hoe is het te meten en hoe kan het met compost of organische mest worden beïnvloed. Rond deze vragen bestaat nog veel onduidelijkheid. Om deze reden hebben het NMI en het LBI een workshop georganiseerd waarin onderzoekers een en ander over de stand van zaken aangeven. De vertaling naar de praktijk en inzicht over de wijze waarop we op dit gebied verder kunnen gaan staan hierbij centraal.


Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemleven, ziektewerendheid, organische mest,
Ziektewerendheid en biologische activiteit in de bodem