Mobile nav

Praktijknetwerk Wintergroenten

Home >> Duurzame landbouw >> Bedrijfsnetwerken >> Praktijknetwerk Wintergroenten

Wintergroenten uit eigen regio

De Nederlandse consument is gewend aan een ruim assortiment groenten en fruit in de supermarkt. Tegelijkertijd is er een groeiende groep die graag regionale producten eet: groenten en fruit van dichtbij, met een lage CO2-footprint. In de winter is het regionale aanbod echter klein. Daarom is het praktijknetwerk Wintergroenten gestart. Verschillende partijen zoeken samen naar een breder, regionaal winterassortiment. Inmiddels hebben al een paar groentesoorten een nieuwe kans gekregen. Deze "Vergeten Groenten" komen opnieuw op het bord.

Uitwisselen kennis en ervaringen

In dit netwerk wisselen de deelnemers nieuwe kennis uit over geschikte gewassen en rassen. Ook de teeltaspecten zijn hierbij van groot belang. Naast de groentetelers zijn verschillende zaadbedrijven actief: zij leveren oude en nieuwe rassen en variëteiten aan waarmee de telers kunnen experimenteren. In de kas van Warmonderhof zijn al proefvelden gezaaid met winterharde bladgewassen.

Nieuwe groenten voor winter en vroege voorjaar

De meeste wintergroenten zijn bewaargroenten die in het najaar worden geoogst. Alleen boerenkool en spruiten kunnen tegen nachtvorst en blijven op het land staan. In de koude kas kunnen prima gewassen geteeld worden zoals veldsla, winterpostelein, raapstelen en diverse slasoorten zoals rucola. De kwaliteit van radijs blijkt onvoldoende te zijn. Mogelijk zijn meiraapjes een goed alternatief. Snijbiet heeft als nadeel dat het een lange groeiperiode kent, maar door de planten naar binnen te brengen, kan er ook in de winter worden gesneden. De adviseurs van het Louis Bolk Instituut brengen telers, zaadfirma's en groothandel bij elkaar en zorgen voor kennisuitwisseling en –verspreiding.  

Wilt u meer informatie over het praktijknetwerk, dan kunt u Leen Janmaat benaderen. U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Wintergroenten

Het Praktijknetwerk Wintergroenten wordt ondersteund door Rijk Zwaan, de Bolster, Vitalis, Udea, Willem&Drees en Estafette, en wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 
Projectleider

Leen Janmaat

Adviseur
Publicaties

Brochure Wintergroenten.nl