Mobile nav

Werken in praktijk - twee voorbeelden

Home >> Over ons >> Werken bij het LBI >> Werken in praktijk

Strategisch werken aan bodemvruchtbaarheid

Bij het werken aan duurzaam bodembeheer in de praktijk is maatwerk nodig. Op het bedrijf van de boer gaan we aan de slag met een profielbeoordeling en bodemscan. We analyseren vervolgens het bouwplan, de bodembewerking en de huidige bemesting. Al deze factoren zijn namelijk van invloed op de bodemvruchtbaarheid. Deze complexe factoren consequent laten meewegen in het onderzoek en de oplossingsstrategie blijkt onze kracht te zijn.

Complementair onderzoek in praktijk

Bij klinisch geneesmiddelenonderzoek is het werkproces vergelijkbaar. Al vanaf het eerste projectvoorstel is het duidelijk dat wij de klantvraag breed benaderen en de samenhang zien tussen processen. Geneesmiddelenonderzoek houdt voor ons dus niet op bij het aantonen van de effectiviteit van symptoombestrijding. Wij zoeken juist ook naar parameters die de gezondheid bevorderen. En we analyseren dan ook in hoeverre de balans van het immuunsysteem hersteld is.