Mobile nav

Client case Bedrijfsnetwerken 2014

Home >> Over ons >> Waarom het LBI? >> Onze klant stichting Veldleeuwerik

Klant: Stichting Veldleeuwerik

Respondent: Henk Heinhuis, directeur

Onderzoeksproject: Resttest XL

 

Vorm: Bedrijfsnetwerk in de keten van huishouden, voedselverwerkende industrie en veehouder tot akkerbouwer. In samenwerking met: Stichting Veldleeuwerik. Doel: Reststoffen uit voedselindustrie, veehouderij en huishoudens duurzaam inzetten in de akkerbouw. Uitwisseling van kennis en ervaring leidt tot praktische win-win oplossingen: de industrie kan afval recyclen en akkerbouwers krijgen meer mogelijkheden voor de aanvoer van organische reststoffen, bijvoorbeeld om de bodem te verbeteren. Het resultaat: Het project bereikt ruim 400 akkerbouwers en meer dan 50 verwerkende bedrijven en toeleveranciers. Veldtesten tonen de akkerbouwers hoe zij de kwaliteit van compost beoordelen met een scorekaart. Het project lost niet alleen de technische vraag over afvalstromen op, maar tilt de aanpak op een hoger plan: verduurzaming van de gehele voedselketen. Het project laat zien waar de Europese Unie van droomt : innovatie door het aangaan van samenwerkingsverbanden op praktijkniveau. 

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

Henk Heinhuis: "De meerwaarde van het Louis Bolk Instituut is hun specifieke bodemkennis en expertise in de biologische landbouw. In beide zaken lopen ze voorop in Nederland, daar zijn ze uniek in. De gangbare akkerbouw heeft heel veel vraagstukken die roepen om verduurzaming waarbij een wetenschappelijke onderbouwing nodig is. Daarin hebben we elkaar nodig."

Wat is het oordeel van Stichting Veldleeuwerik over het Louis Bolk Instituut?

"De samenwerking verloopt soepel omdat we een echte klik hebben. Alle betrokkenen zijn inhoudelijk zo goed op de hoogte dat we dezelfde taal spreken. De onderzoekers kennen toepassingen uit de biologische landbouw die onze gangbare boeren - gedeeltelijk - kunnen overnemen. Wij hoeven het wiel dus niet zelf uit te vinden. Wij delen de ambitie om te verduurzamen op zowel milieu- als bedrijfseconomisch vlak. Dat is het mooie van het Louis Bolk Instituut: zij willen ook echt op beide niveaus resultaten zien. In de toekomst verwacht ik een intensievere samenwerking."

Meer uitspraken van klanten over het Louis Bolk Instituut 


Henk Heinhuis, partner van het Louis Bolk Instituut in het project Resttest XL