Mobile nav

Client case Gezondheid 2014

Home >> Over ons >> Waarom het LBI? >> Onze klant GGD

Klant: GGD Zuid-Limburg

Respondent: Frank Klaassen, directeur Publieke Gezondheid

Onderzoeksproject: Nieuw concept Gezondheid

 

Vorm: Praktijknetwerk met verschillende GGD's. In samenwerking met: GGD Nederland. Coördinatie: GGD Zuid-Limburg Doel: het begrip 'Positieve Gezondheid' handen en voeten geven in de medische en sociale sector. Aanleiding: Van het zorgbudget wordt 96% aan genezing besteed en 4% aan preventie. Decentralisatie in de gezondheidszorg - waarbij patiënten meer op hun kracht aangesproken worden - moet leiden tot minder consumptie van gezondheidszorg. Het concept Positieve Gezondheid sluit daarbij aan. Resultaat: Met deze innovatieve kijk op gezondheid is het een logische stap om meer in preventie te gaan investeren. De GGD's hebben de handschoen opgepakt en willen gezondheid gaan bevorderen vanuit een integrale aanpak: werken, wonen en leren moeten gezondmakende omgevingen zijn. Dankzij de omvang en expertise van de GGD komt het onderzoek in een stroomversnelling: hun professionals met moderne monitoring- en meetsystemen staan dagelijks in contact met veel Nederlandse burgers. 

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

"Vanuit de wetenschap zet onderzoeker Machteld Huber een maatschappelijke verandering in gang. Dat zie je niet vaak: een aanpak heeft óf een wetenschappelijke óf een maatschappelijke focus. De benadering van het Louis Bolk Instituut slaat een brug tussen deze twee domeinen."

Wat is het oordeel van GGD Zuid-Limburg over het Louis Bolk Instituut?

Frank Klaassen: "Wat mij in de interactie het meeste bij blijft, is de weloverwogen manier waarop Machteld Huber het probleem stap voor stap benadert. Daarbij plaatst zij het midden in de maatschappij door het gesprek aan te gaan met relevante partijen: de GGD's, de curatieve sector en zorgverzekeraars. Dankzij het baanbrekende karakter kunnen wij deuren gaan openen die tot nog toe gesloten waren." 

Meer uitspraken van klanten over het Louis Bolk Instituut 


Frank Klaassen, partner van het Louis Bolk Instituut in het project Nieuw concept Gezondheid