Mobile nav

Client case Landbouw en Natuur 2014

Home >> Over ons >> Waarom het LBI? >> Onze klant Veelzijdig Boerenland

Klant: Veelzijdig Boerenland

Respondent: Hans Hoek, directeur 

Onderzoeksproject: Bloeiend Bedrijf

 

Vorm: Het uitwisselen van ervaring met geïntegreerde plaagbeheersing onder deelnemende boeren. In samenwerking met: Veelzijdig Boerenland en agrarische natuurverenigingen. Doel: Het gebruik van chemische gewasbescherming verminderen door het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit - met name nuttige insectenpopulaties. Het resultaat: Er zijn ruim 600 boeren bereikt met dit project. Bij 70% van hen is een knop omgegaan: zij geven aan dat ze voortaan eerst goed in het gewas kijken. Pas als ze zien dat er Écht te weinig natuurlijke vijanden zijn, zullen ze gaan spuiten. Gaandeweg blijken de bloemrijke akkerranden niet alleen bij te dragen aan geïntegreerde plaagbeheersing, maar ook aan andere functies zoals waterbeheer, recreatie en het realiseren van bredere biodiversiteitsdoelen. 

Voornaamste reden om voor het Louis Bolk Instituut te kiezen:

Hans Hoek: "De collectieve benadering. Dankzij dat hebben we het project in korte tijd op de rails gezet en gerealiseerd. Wij hebben laten zien dat je in regionale en landelijke samenhang veel verder komt dan via de route van de individuele ondernemers."

Wat is het oordeel van Veelzijdig Boerenland over het Louis Bolk Instituut?

"De samenwerking met het Louis Bolk Instituut is constructief en transparant. In zijn totaliteit is dit project een eyeopener. Op Europees niveau is onze aanpak gepresenteerd als best practice voorbeeld voor andere lidstaten."

Meer uitspraken van klanten over het Louis Bolk Instituut 


Hans Hoek, partner van het Louis Bolk Instituut in het project Bloeiend Bedrijf