Mobile nav

Stagiaires

Home >> Over ons >> Vacatures >> Stagiaires

Stage of afstudeeropdracht bij afdeling Landbouw m.i.v. april 2017

Wij zijn op zoek naar een stagiair(e) die wil meewerken aan een onderzoek naar de inzet van mest en compost op biologische (BD-)bedrijven. Doel is meer zicht te krijgen hoe op bedrijven wordt gewerkt met de inzet van mest en compost en waar aanknopingspunten liggen voor een kwaliteitsverbetering. Samen met onze onderzoekers ontwikkel je een enquête voor de bedrijven. Je verwerkt de enquête, interpreteert en komt met aanbevelingen. Bezoeken en 'keukentafel'-gesprekken op de bedrijven maken onderdeel uit van het onderzoek.

Heb je interesse?
Stuur dan een email met je CV naar Chris Koopmans.
Uitvoering: Bij voorkeur voorjaar 2017 – september 2017

Het Louis Bolk Instituut is een kennisinstelling op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid en is gevestigd in Driebergen. Kijk voor meer informatie over ons werk op www.louisbolk.nl/projecten

 

Meewerken aan duurzaamheid

Het Louis Bolk Instituut biedt geregeld stageplaatsen en afstudeerplekken. Je kunt aansluiten bij openstaande vacatures, maar ook met je eigen voorstel komen. Vooral op het gebied van plantenteelt, plantenveredeling, veehouderij en bodem verwelkomen we nieuwe initiatieven. Stagiaires en afstudeerders zijn meestal afkomstig van een HAS of Wageningen UR. 
Kijk of het aanbod je aanspreekt, of neem contact op Lenie Verkerk van de afdeling P & O, tel. 0343-523860.