Mobile nav

Medewerkers

Home >> Over ons >> Medewerkers

Louis Bolk Instituut

  Landbouw

  Voeding en Gezondheid

  Bedrijfsvoering

Freelancers


Landbouw

Dr. ir. Maaike van Agtmaal
Onderzoeker Bodemkwaliteit & Agrobiodiversiteit
Ir. Ing. Merlijn van den Berg
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve Teelten
Ir. Monique W.P. Bestman
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Ir. Riekje Bruinenberg
Hoofd Laboratorium
Dr. ir. Martine H. Bruinenberg
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Dr. ir. Abco J. de Buck
Onderzoeker Veredeling
Ir. Willemijn J.M. Cuijpers
Onderzoeker Bodemvruchtbaarheid
Ir. Joachim G.C. Deru
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Ing. Hans Dullaert
Assistent Laboratorium
Dr. ir. Nick J.M. van Eekeren
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Ollie van Hal
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Dennis T. Heupink MSc
Onderzoeker Bodem en Teelten
Dr. ir. Nyncke J. Hoekstra
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Merel A. Hondebrink MSc
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Dr. Marianne Hoogmoed
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Ing. Leen Janmaat
Senior Adviseur
Pedro W.L. Janssen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Ir. Peter Keijzer
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Dr. ir. Chris J. Koopmans
Hoofd wetenschappelijke en commerciële ontwikkeling
Floor C. van Malland MSc
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve Teelten
Mieke van Opheusden MSc
Onderzoeker Bodem en klimaat
Jeroen Pijlman MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Ir. Udo Prins
Onderzoeker Duurzame Teelt
Evert Prins MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Suzanne S.M. Roelen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Burret L.M. Schurer MSc
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Joost W.M. Sleiderink
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Ing. Sjef J.J.M. Staps
Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Ir. Pieter R.A. Struyk
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Dr. Bart G.H. Timmermans
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Ir. Kees van Veluw
Adviseur Duurzame Veehouderij
Jan C.H. Verkampen
Assistent laboratorium
Dr. ir. Cynthia Verwer
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Dierenwelzijn
Ir. Jan-Paul Wagenaar
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit


Voeding en Gezondheid

Dr. Erik W. Baars
Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Dr. Ir. Marieke C.E. Battjes-Fries
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Olga Patijn MSc
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Dr. ir. Gerda K. Pot
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Dr. Peter Voshol
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Dr. Esther T. van der Werf
Programmamanager Voeding & Gezondheid
Dr. Herman van Wietmarschen
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Louise Witteman
Onderzoeker Voeding & Gezondheid


Bedrijfsvoering

Peter van Arnhem
Controller
Klaas Berkhof MA
Managing director
Metha W. van Bruggen
Secretariaatsmedewerker
Dr. Ilse R. Geijzendorffer
Directeur-bestuurder
Sonja de Jong-Heuff
Medewerker Financiële Afdeling
Rachel B. Kronenburg
Projectadministrateur
Monique A.P. Mekenkamp MSc
Business developer
Wanne Roetemeijer MSc
Medewerker Communicatie
Katinka van den Steen
Receptioniste / Secretariaatsmedewerker
Berry van Veen
Projectadministrateur


Freelancers

Coen ter Berg
Bodemkundig adviseur
Guus H. van der Bie
Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Joke Bloksma
Onderzoeker Fruitteelt
Inge Boers
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Ir. Jan G. Bokhorst
Senior Onderzoeker Bodemvruchtbaarheid
Ir. Geert-Jan H.M. van der Burgt
Onderzoeker Bodem en Klimaat
Ing. Bo van Elzakker
Adviseur tropische agricultuur en waardeketenontwikkeling
Wouter Endel
Onderzoeker Gezondheidszorg
René Heusschen
Kwaliteitszorg, voedselveiligheid en certificering
Loes van den Heuvel
Onderzoeker gezondheidszorg
Dr. Yolande A. Holthuijzen
Business Development Manager
Dr. Machteld A.S. Huber
Senior Onderzoeker Voedingskwaliteit & Gezondheid
ir. Goaitske Iepema
Onderzoeker Bedrijfssystemen
Jean Pierre Jansen
Arts
Drs. Pieter Jans Jansonius
Onderzoeker Fruitteelt
Dr. Miek C. Jong
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Christien Klein
Onderzoeker gezondheidszorg
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren
Senior Onderzoeker Veredeling
Kore Luske
Onderzoeker gezondheidszorg
Dr. ir. Wytze J. Nauta
Onderzoeker Fokkerij en Duurzame Veehouderij
Tom Scheffers
Onderzoeker Gezondheidszorg
Ing. Bjartur Swart
Cultuurtechniek
Christina W. van Tellingen
Onderzoeker Gezondheidszorg
Drs. Eugéne Thijssen
Projectvoorbereider
Ir. Willem-Albert Toose
Directeur Agro Eco West-Afrika
Dr. ir. Lucy P.L. van de Vijver
Senior Onderzoeker Voedingskwaliteit & Gezondheid
Dr. Marja van Vliet
Onderzoeker Voeding & Gezondheid

Medewerkers alfabetisch

 

Freelancers alfabetisch