Mobile nav

Duurzaamheid in onze genen

Home >> Over ons >> Duurzaamheid in onze genen

Ons MVO-beleid

Onze missie is het bevorderen van duurzame landbouw, voeding en gezondheid.  Zo leveren we als kennisinstituut een bijdrage aan een duurzamere wereld en gezonde ontwikkeling van mensen, dieren, planten en de bodem. Dit is de rode draad in al ons werk, al meer dan 40 jaar. Ook in onze interne organisatie hebben we echte duurzaamheid hoog op de agenda staan. Ons MVO-beleid is een logisch gevolg van onze missie en systeembenadering, en staat centraal in ons denken en handelen.

Ambitie MVO 

Het is onze ambitie om koploper in duurzaamheid te zijn, en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Uiteindelijk zal in alle afwegingen die we maken MVO een belangrijk aandachtspunt zijn. Uiteraard streven we naar 100% duurzame inkoop en bevorderen we gezond en milieuvriendelijk gedrag van medewerkers. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn de verdere ontwikkeling en het welbevinden van medewerkers, financiële transparantie en het verder terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Verantwoording

Voor ons MVO-beleid en de monitoring en verslaglegging maken we gebruik van internationale standaarden, zoals de OESO-richtlijnen en de richtlijnen vanuit de United Nations Global Compact.

Voor meer informatie over ons MVO-beleid neemt u contact op met Klaas Berkhof.