Mobile nav

Tweedaags congres Natuurinclusieve landbouw - 27/28 november 2019

Home >> Over ons >> Congres Natuurinclusieve landbouw

Tweedaags congres over Natuurinclusieve landbouw
Gehouden op woensdag 27 en donderdag 28 november 2019

Locatie:  Kamerik

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die steeds meer aandacht krijgt bij boeren en beleidsmakers. Ook zijn er al goede voorbeelden van te geven in de praktijk. Er is echter nog veel onbekend en daarom is er een boek geschreven dat tijdens dit congres is gepresenteerd. Twee dagen over 'Natuurinclusieve Landbouw' waarin de huidige stand van zaken maar vooral het belang voor de toekomst en betrekken van de nieuwe generatie boeren, beleidsmakers en onderzoekers aan bod is gekomen. Spelers uit het veld gaven de nieuwste inzichten en het hele speelveld kwam samen om de agenda voor de toekomst te bepalen.

Het congres bestond uit een symposium op 27 november –'De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' en een onderwijsdag – 'Natuurinclusieve landbouw' op 28 november.


Woensdag 27 november Symposium 'De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf'

Voor agrarische ondernemers, bestuurders, beleidsmakers, lectoren, docenten, onderzoekers en andere stakeholders.

Het boek 'Biodivers boeren – De meerwaarde van de natuur voor het boerenbedrijf' geschreven door Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe is aangeboden aan de minister van LNV, Carola Schouten. Zij heeft vervolgens een reactie geven en haar beleid toegelicht. We zijn Minister Schouten erg dankbaar voor haar komst en bevlogen verhaal dat mooi aansloot bij het congres en het overhandigde boek.

In de ochtend zijn diverse sprekers ingegaan op het belang van de natuur voor het boerenbedrijf. In de middag zijn werksessies gehouden met als doel om input te leveren voor de kennis- en onderwijsagenda. Bekijk het volledige programma van woensdag 27 november

Presentaties (worden verder aangevuld zodra beschikbaar):
Natuurinclusieve landbouw: Meerwaarde voor weidevogels? - Astrid Manhoudt
Natuurinclusieve akkerbouw - Diversiteit op verschillende schaalniveaus - Boki Luske
Natuurinclusieve landbouw als sleutel tot een duurzaam landschap - Han Olff
KPI benadering workshop Verdienmodellen - Jan Willem Erisman, Frank Verhoeven
Pitch: Het grootste probleem zit in onze keuzes - Sanne Beld
Op weg naar natuurinclusief in 2030 - Edo Gies, Anne van Doorn
Workshop Agroforestry - Boki Luske, Evert Prins, Monique Bestman, Merel Hondebrink
Workshop Agroforestry: Wordcloud deelnemers
Natuurinclusieve praktijken - drie ondernemers - Wim Stegeman, Maurits Tepper, Boudewijn Tooren


Donderdag 28 november Onderwijsdag 'Natuurinclusieve Landbouw'

'Greener Future for Young Farmers'
Vooral bedoeld voor docenten en lectoren uit het groene onderwijs (vmbo, mbo en hbo!), maar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden.

Tijdens de onderwijsdag gaf een aantal sprekers de aanzet voor diverse werksessies waarin het natuurinclusieve onderwijsprogramma verder werd ingevuld, inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten. Bekijk het volledige programma van donderdag 28 november

Presentaties (worden verder aangevuld zodra beschikbaar):
Wat is natuurinclusieve (kringloop) landbouw? - Jan Willem Erisman
Natuurinclusieve landbouw: Samen aan de slag in het onderwijs - Astrid Manhoudt, Angela Groothuizen, Rosemarie Slobbe, Tjalling Huisman
Strokenteelt en landschapselementen - Dirk van Apeldoorn, Arjen van Buuren
Gebiedsgerichte werken als kans voor natuurinclusief boeren - Udo Prins
Kennisdeling op polderniveau; met en door weidevogelboeren - Celine Roodhart
Groen Kennisnet als bron voor lesmateriaal natuurinclusieve landbouw - Jan Nijman, Bert van der Schaaff
Einde programma- Prijsvraag en -uitreiking - Ralph Smits

Boek

Bestel het boek 'Biodivers boeren - De meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf' of bekijk de flyer


De organiserende partners waren het Louis Bolk Instituut, Werkgroep Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Onderwijs, Vogelbescherming Nederland, Kennis Centrum Natuur en Leefomgeving en Hogeschool Van Hall Larenstein
Het boek 'Biodivers boeren' is aangeboden aan minister Schouten van LNV door auteurs Jan Willem Erisman en Rosemarie Slobbe.
Fotografie: Robert Zwart