Mobile nav

Over ons

Home >> Over ons

Versterken van natuurlijke systemen

Al ruim 40 jaar ontwikkelen wij kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, drie schakels die in onze visie samenhangen. Onze focus ligt daarbij op natuurinclusieve landbouw en positieve gezondheid. Bij beide thema's werken we aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bodem, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dat doen we samen met betrokkenen (participatief) en gericht op praktische en toepasbare resultaten. Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een klimaatbestendige en een duurzame leefomgeving.

Wij kijken, denken en handelen vanuit het besef dat processen en elementen samenhangen. Bij deze integrale aanpak, de systeembenadering, benaderen wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context. Want wat hebben we aan een deeloplossing als die niet werkt binnen het geheel?

Praktijkgerichte oplossingen voor de klant

Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van LNV, de Europese Commissie, ZonMw, Provincies, waterschappen, natuurorganisaties, stichtingen, kenniscentra voor Integrative Medicine en het bedrijfsleven. Zij waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om via een systeembenadering oplossingen aan te dragen. Bovendien werken we nauw samen met de praktijk. Daardoor zijn onze oplossingen, kennis en adviezen praktisch en goed toepasbaar en leiden ze tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem.

Bedrijfsprofiel

Wij zijn een middelgrote onderzoeks- en adviesorganisatie in Bunnik, opgericht in 1976. We werken nauw samen met de Afrikaanse partnerorganisatie Agro Eco-Louis Bolk Institute in Accra (Ghana). De systeembenadering (het werken vanuit samenhang), respect voor de integriteit van het leven en de participatieve opzet van ons werk, staan bij ons centraal.

Louis Bolk was hoogleraar humane anatomie aan de Universiteit van Amsterdam (1866 - 1930). "Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te bestuderen met verkleinglazen."

Structuur en organisatie

De Stichting Louis Bolk Instituut heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), met RSIN 005182736. Aan het hoofd staat dr. Ilse Geijzendorffer, directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid en bestaat uit:

  • drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter
  • dhr. W. Lageweg
  • dhr. A.J. Zwart

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vacatievergoeding van € 3.000,- en de voorzitter van € 5.000,-. Het Jaarverslag 2019 kunt u downloaden evenals en het Financieel jaarrapport 2019. Medewerkers worden individueel beloond voor hun werkzaamheden conform het Arbeidsreglement van de Stichting Louis Bolk Instituut, waarin het beloningsbeleid en de salarisschalen zijn opgenomen. Volgens artikel 5, lid 4 van de Statuten geschiedt vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurder door de Raad van Toezicht.Bij het Louis Bolk Instituut gaan we ervan uit dat landbouw, voeding en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn