Mobile nav

Protein2 Food-project

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Protein2 Food-project

Focus op hoogwaardige plantaardige eiwitbronnen

Het Europese Protein2Food-project (2015-2020) heeft tot doel de veredeling, teelt en verwerking van eiwithoudende gewassen tot levensmiddelen te verbeteren. Het gaat hierbij enerzijds om peulvruchten zoals lupines, veldbonen, erwten, linzen en kikkererwten, die allemaal een hoog eiwitgehalte hebben. Anderzijds gaat het om gewassen met een bijzondere eiwitkwaliteit, zoals quinoa, amaranth en boekweit. Dergelijke teelten hebben een positieve impact op gezondheid, milieu en biodiversiteit, maar zijn niet altijd eenvoudig vanwege middelmatige opbrengsten en weinig beschikbare rassen. Daarom werkt een internationaal consortium van onderzoeksinstituten, bedrijfsleven en universiteiten uit twaalf landen samen om te komen tot een duurzaam werkende keten.

Multidisciplinaire opzet van het project

Naast aandacht voor het veredelen en ontwikkelen van duurzame rassen, is er in het Protein2Food-project ook aandacht voor de verwerking van de lupine en veldbonen tot smakelijke producten. Daarbij kijken onderzoekers onder andere naar eiwitisolatie en innovatieve processen om te komen tot nieuwsoortige vleesvervangers, plantaardige zuivel en laag allergene (baby-)voeding. Zelfs sociaal-economisch onderzoek, smaakonderzoek en milieu-effectrapportages zijn opgenomen in het project. 

Netwerk in de hele productieketen

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn betrokken vanwege hun ervaring met en netwerk in de hele productieketen. Zo richt Edwin Nuijten zich op veredeling en rassenvergelijkingen, en Udo Prins op de teeltoptimalisatie van blauwe en witte lupine, veldbonen en quinoa. Ziekteresistentie, vroegrijpheid en productkwaliteit zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Peter Voshol zal in een later stadium het consumentenonderzoek voor zijn rekening nemen: wat vinden consumenten van producten gebaseerd op deze plantaardige eiwitbronnen?

In onderstaande filmpjes leggen Udo Prins e.a. uit wat de kansen zijn van lupine.

 

 

 

Over Protein2Food

Het project Protein2Food: Development of high-quality food protein through sustainable production and processing  wordt onder meer in Duitsland, Denemarken, Zweden, Ierland, Italië, Spanje, Roemenie en Nederland uitgevoerd. Het wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.  

 

 

 


Veredeling en teeltoptimalisatie van blauwe lupine is een belangrijk onderdeel van het Protein2Food-project


Salade van lupinebonen

Projectleider

Udo Prins

Duurzame Teelt