Mobile nav

Farm Seed Opportunities

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Farm Seed Opportunities

Oude rassen voor meer diversiteit

Het Europese project 'Farm Seed Opportunities' (FSO) is opgezet om oude en vergeten rassen doeltreffend te gebruiken bij het verbeteren van biodiversiteit op agrarische bedrijven. Ook werden juridische knelpunten geidentificeerd rond nieuwe regelgeving voor vermarkting van oude rassen. Projectleden hebben ook aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving gegeven. Het project was een samenwerkingsverband van wetenschappelijke instituten en telersgroepen uit zes Europese landen. De bijdrage van het Louis Bolk Instituut werd gefinancierd door de EU, Stichting Zaadgoed en Fonds Ekhagastiftelsen.  

Kennis van oude streekrassen op waarde geschat

Boeren en consumenten hebben steeds meer belangstelling voor oude streekrassen. Telers kunnen zich in de markt onderscheiden doordat hun producten een 'verhaal' hebben. Op proefvelden werden oude, lokale rassen naast moderne varieteiten geteeld en gescreend op hun aanpassingsvermogen. Het uiteindelijke doel van het project was om oude rassen uit de genenbank weer op het veld te telen en te vermarkten. Zo heeft dit project bijgedragen aan biodiversiteit op het veld en op het bord van de consument. 

Europese samenwerking

Het Louis Bolk Instituut heeft voor dit project onder andere samengewerkt met het Franse INRA, het Italiaanse AIAB, het Spaanse RAS, het Zwitserse FiBL en de Nederlandse instellingen PRI en WUR.

Een publicatie van dit project: Farm Seed Opportunities: Conservering, Veredeling en Productie.

Projectleider

Ir. Peter Keijzer

Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten