Mobile nav

Diversifood

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Diversifood

Meer diversiteit op het veld en op het bord

Het Europese Diversifood-project (2015-2019) heeft tot doel de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Afname van diversiteit van gewassen vergroot de effecten van onder meer klimaatverandering op teeltopbrengsten en zorgt voor een minder gevarieerd dieet. Meer diversiteit draagt dus bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen. Dit is met name belangrijk voor de biologische landbouw. Meer diversiteit op het veld wordt bereikt door de teelt van meer verschillende gewassen, meer variatie in rassen en meer diversiteit binnen gewassen (zogenaamde populaties ipv uniforme rassen). Om uiteindelijk meer diversiteit en variatie op het bord van de consument te krijgen, werken we samen met diverse telers, handelaren, verwerkers, winkeliers en consumenten. Meer diversiteit op het veld kan dus niet zonder meer diversiteit op het bord, en andersom. 

Interdisciplinaire opzet van het project

In het project combineren we sociologische onderzoeksmethoden met veldexperimenten. Deze interdisciplinaire opzet betekent concreet dat we allerlei ketenpartijen op verschillende manieren betrekken bij het beoordelen van rassen in veldproeven. Het gaat hierbij niet alleen om te achterhalen welk ras het beste presteert, maar ook om ketenpartijen bewust te maken dat hun betrokkenheid belangrijk is. Het doel is om met ketenpartijen nieuwe veredelingsconcepten te ontwikkelen: die zijn nodig om werkelijk tot meer diversiteit te komen - zowel op het veld als op het bord bij de consument - in Nederland en in de Europese Unie.

Teeltaspecten en voedingskwaliteit

In het project werken we met een scala van gewassen. Er worden rassenvergelijkingen gedaan tussen oude granen als eenkoorn, emmer en Engelse tarwe en de groenten broccoli en tomaat. Hierbij onderzoeken we teeltaspecten, maar ook de kwaliteit van de producten, zoals de hoeveelheid gluten en smaak. Bij de beoordeling van de veldproeven betrekken we daarom niet alleen telers, maar ook andere ketenpartijen. 

Netwerk in de hele productieketen

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn betrokken vanwege hun ervaring met biologische veredeling en het betrekken van de hele keten hierbij, het ontwikkelen van nieuwe concepten en interdisciplinair denken. Dit project heeft een logische verbinding met projecten zoals Dichtbij en Divers en ons project Diabetes type 2 omkeren

Over Diversifood

Het project Diversifood: Embedding crop diversity and networking for local high quality food systems wordt onder meer in Cyprus, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Hongarije, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zwitserland en Nederland uitgevoerd. Het wordt gefinancierd door het Europees H2020 Programma onder de toekenning 633571.

  

In het project Diversifood doen we ook onderzoek naar het oude graanras Emmer
Sorry, u bent doorverwezen naar een medewerker die niet bestaat of die niet meer werkt bij het Louis Bolk Instituut