Mobile nav

Divers en dichtbij

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Divers en dichtbij

Het project Divers en Dichtbij (2014-2016) is een ketenbreed project geweest waarin groothandel Odin met tuinders, consumenten en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zaadvaste rassen voor de biologische en biologisch-dynamische teelt heeft test. Het doel: meer variatie en diversiteit op het land, op het winkelschap én op het bord van de burger. De onderzoeksresultaten van dit veredelingsproject staan beschreven in de publicatie "Werken aan diversiteit in tarwe en groenten".

Proeftuinen met biologische groentenrassen

In twee proeftuinen met groenten hebben tuinders drie jaar lang verschillende rassen van allerlei gewassen getest. De rassen die positief scoorden op opbrengst, smaak, robuustheid en groei-eigenschappen, zijn daarna op smaak beoordeeld door consumenten. De korte lijnen tussen producent en consument dragen bij aan een snelle acceptatie van nieuwe zaadvaste groentenrassen door consumenten.

Proefvelden met biologische tarwerassen

In de Noordoostpolder hebben we proeven uitgevoerd met nieuwe rassen voor biologische tarwe. In Nederland is het aantal beschikbare biologische tarwerassen namelijk zeer beperkt. Na de oogst is de tarwe getest door bakkers en op smaak beoordeeld door consumenten. Als de seinen op groen staan komen de broden in het assortiment van de Estafette-natuurvoedingswinkels terecht.

Deelnemende partijen

In het project Divers en Dichtbij heeft het Louis Bolk Instituut samengewerkt met Estafette-Odin B.V, Maatschap Vos, GAOS en De Groenen Hof. Ook hebben deelgenomen:  Iona Stichting, Bingenheimer Saatgut AG, Stichting Zaadgoed en Biologische Bakkerij Ad van der Westen BV.

Meer informatie
Groente: Floor van Malland

Tarwe: Abco de Buck


Opbrengst, groei-eigenschappen en robuustheid van biologische baktarwe beoordelen

Publicaties

Artikel Werken aan diversiteit in tarwe en groenten Voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord 2016. Auteurs Edwin Nuijten en Edith Lammerts van Bueren