Mobile nav

Bio-Impuls Aardappelveredeling

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Bio Impuls Veredeling

Innovatie in de aardappelveredeling

Het overkoepelende programma 'Bio-Impuls' richt zich op de verbetering van de biologische aardappel. Zowel veredeling, gewasbescherming, oogst, bewaring, als marktintroductie en kennisuitwisseling komen aan bod. Vanuit het Louis Bolk Instituut coordineren wij het Bio-Impuls Veredelingsproject (2009-2013). Dat is opgezet om nieuwe, resistente aardappelrassen op innovatieve wijze te ontwikkelen. Binnen dit project werken we nauw samen met Wageningen UR, kweekbedrijven en boerenkwekers. Het Ministerie van Economische zaken financiert het project in het kader van Groene Veredeling.

Doel: biologische rassen

Voor de biologische sector zijn resistente rassen cruciaal, maar onvoldoende beschikbaar. Biologische telers kunnen de veel voorkomende aardappelziekte Phytophthora infestans niet met chemische gewasbeschermingsmiddelen bestrijden. De huidige methode, loof wegbranden, leidt tot lagere opbrengsten en onvoldoende kwaliteit van het eindproduct. Binnen het Bio-Impuls aardappelveredelingsprogramma werken onderzoekers, kwekers en veredelingsbedrijven nauw samen om nieuwe rassen voor de biologische markt te ontwikkelen. Die moeten resistent zijn, een laag bemestingsniveau aankunnen en een prima aardappel voor de consument opleveren.

Bioimpuls en DURPH

Naast klassieke veredeling voor biologische rassen zijn er ook andere technieken om het ziektewerend vermogen tegen Phytophthora op te bouwen. Vanuit het project Bioimpuls verzorgen we regelmatig publiekspresentaties met DURPH, het onderzoeksproject van Wageningen UR dat met behulp van genetische modificatie met aardappel-eigen genen bestaande rassen resistent maakt. Omdat GMO een onderwerp is van het maatschappelijke debat, is het nuttig om GMO én biologische veredeling te presenteren als twee verschillende wegen die naar eenzelfde doel leiden. Lees het overzichtsartikel uit Aardappelwereld (oktober 2013) of bekijk het filmpje van de laatste gezamenlijke publieksdag (15 aug. 2013). 

 

Nieuwe kennis direct toepasbaar

Een onderdeel van het project is het bijeenbrengen en verspreiden van kennis over en ervaring met het kweken van aardappels door boerenkwekers. Dit heeft al geleid tot vier cursussen Aardappelveredeling die wij vanuit het Louis Bolk Instituut hebben georganiseerd. Het Handboek voor boerenkwekers is beschikbaar bij de projectleider. Lees het interview met Edith Lammerts van Bueren in Aardappelwereld (januari 2013). Bekijk ook het filmpje over het project.

 
Projectleider

Edith T. Lammerts van Bueren

Veredeling