Mobile nav

Bio-Impuls Aardappelveredeling

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling >> Bio Impuls Veredeling

Innovatie in de aardappelveredeling

Het Bio-Impuls Veredelingsproject (2009-2019) is opgezet om nieuwe, resistente aardappelrassen te ontwikkelen voor de biologische sector. Het Louis Bolk Instituut coördineert dit project en hiervoor werken we nauw samen met Wageningen University en Research, kweekbedrijven en boerenkwekers. Het Ministerie van Economische zaken financiert het project.

Resistente rassen voor biologische en gangbare sector

Voor de biologische sector zijn resistente rassen cruciaal, maar nog onvoldoende beschikbaar. Biologische telers kunnen de veel voorkomende aardappelziekte Phytophthora infestans niet met chemische gewasbeschermingsmiddelen bestrijden. De huidige methode, loof wegbranden, leidt tot lagere opbrengsten en onvoldoende kwaliteit van het eindproduct. Binnen het Bio-Impuls aardappelveredelingsprogramma ontwikkelen onderzoekers, kwekers en veredelingsbedrijven nieuwe rassen voor de biologische markt. Die zijn resistent op basis van verschillende resistentiegenen, kunnen een laag bemestingsniveau aan, smaken prima en leveren voldoende opbrengst per hectare.

Convenant met ketenpartijen  

Er zijn inmiddels tien resistente rassen van veredelingsbedrijven beschikbaar voor telers. In augustus 2017 is op initiatief van Bionext het convenant “Versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen” opgesteld om deze nieuwe resistente biologische aardappelrassen nu ook een plek in het schap te geven. Retailpartijen zoals Albert Heyn, Jumbo en natuurvoedingswinkels trekken nu samen op met de aardappelsector om de resistente aardappels bij de consument op het bord te krijgen. Onderzoeker Edith Lammerts van Bueren legt uit waarom ook gangbare telers baat hebben bij deze nieuwe resistente rassen (interview 23 augustus 2017 met Boerenbusiness).

 

Klassieke veredeling en GMO

Naast klassieke veredeling voor biologische rassen zijn er ook andere technieken om het ziektewerend vermogen tegen Phytophthora op te bouwen. Zo worden in het onderzoeksproject DURPH van Wageningen University en Research bestaande rassen resistent gemaakt met behulp van genetische modificatie met aardappel-eigen genen. Omdat GMO een onderwerp is van het maatschappelijke debat, is het nuttig om beide technieken in te zetten om tot betere resistentie tegen phythophthora te komen.  

Nieuwe kennis direct toepasbaar

Een onderdeel van het project is het bijeenbrengen en verspreiden van kennis over en ervaring met het kweken van aardappels door boerenkwekers. Dit heeft al geleid tot diverse cursussen Aardappelveredeling die wij vanuit het Louis Bolk Instituut hebben georganiseerd.  Ook is er een Aardappelkweekboek ontwikkeld, een handboek voor kwekers. Lees het interview met Edith Lammerts van Bueren in Aardappelwereld (januari 2013). Bekijk ook het filmpje over het project.

 
Projectleider

Ir. Peter Keijzer

Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten