Mobile nav

Veredeling

Home >> Duurzame landbouw >> Veredeling

Nieuw uitgangsmateriaal voor een duurzame landbouw

De belangrijkste reden om nieuwe rassen te ontwikkelen is het verduurzamen van landbouw in Europa en in andere regio's. Het Louis Bolk Instituut werkt daarom aan veredelingsmethoden om rassen te verbeteren. Met deze rassen optimaliseren boeren hun biologische bedrijfsvoering en sluiten ze kringlopen. Zo dragen ze bij aan een beter milieu.

Vraaggestuurd onderzoek samen met de keten

Onze onderzoekers werken direct vanuit vragen uit de markt. Zo leidt ons onderzoek, gebaseerd op klassieke veredeling, tot beter aangepaste biologische rassen. Dat leidt tot betere bakkwaliteit van graan en minder ziektegevoelige en beter smakende aardappelrassen. Onze ketengestuurde en praktijkgerichte benadering zorgt voor een helder inzicht in urgente onderzoeksvragen die bij het ministerie van Economische Zaken, het Hoofdproductschap Akkerbouw, veredelingsbedrijven en telers leven.

Europese autoriteit binnen biologische veredeling

Zonder veredeling van biologische rassen kan de biologische landbouw zich niet verder ontwikkelen. Van de resultaten van veredeling en onderzoek plukken telers en veredelingsbedrijven uit grote delen van Europa de vruchten. En natuurlijk ook de consument, die verzekerd kan zijn van duurzaam geteelde producten die voortkomen uit biologisch zaadgoed. Dankzij onze jarenlange expertise in de biologische landbouw, en kennis van regelgeving en klassieke veredeling zijn we uitgegroeid tot een autoriteit binnen de Europese biologische veredeling.

Klant aan het woord Jan Velema, directeur Vitalis over het Louis Bolk Instituut

Download

Leaflet:
Biologische Plantenveredeling en uitgangsmateriaal - publicaties en projecten

Contact

Ir. Peter Keijzer

Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Publicaties

Aardappelkweekboek - praktijkhandboek voor de aardappelketen
Meer info
Meer publicaties Veredeling en fokkerij