Mobile nav

Trainingen

Home >> Duurzame landbouw >> Trainingen

Wij bieden de onderstaande cursussen aan. Voor aanmelden gebruikt u het algemene aanmeldformulier.

De cursus Demeter Voedingskwaliteit bieden wij aan op verzoek van de Stichting Demeter aan verwerkers, bereiders, handelaren en winkeliers die al actief zijn met Demeter producten of hierin interesse hebben. 
Voor meer informatie benadert u Leen Janmaat, tel 0343-523.860. 

De cursus Doorschakelen naar Demeter bieden wij jaarlijks aan op verzoek van de Stichting Demeter aan landbouwers die zich verder willen verdiepen in biologische landbouw. Omschakelen naar biologisch-dynamische landbouw en certificeren voor Demeter is hierbij een optie. Meer info: Leen Janmaat, tel 0343-523.860. 

De cursus Aardappelveredeling voor kwekers. Aanmelden en meer info bij cursuscoördinator Peter Keijzer tel 0343-523.860. 

De training Bodem in Zicht biedt deelnemers praktisch inzicht in het duurzaam beheren van de bodem. Voor ons aanbod of inhoudelijke informatie , neem contact op met Leen Janmaat, tel 0343-523.860.

                                                               

Leren denken vanuit het systeem

Het leren denken vanuit het gehele systeem in plaats vanuit delen, is voor de meeste deelnemers nieuw. Zodra ze inzicht verwerven in de samenhang en logica van het systeem, beseffen ze hoe processen met elkaar te maken hebben. Dat geldt voor de agrarische sector des te meer. Dit helpt deelnemers om zelf stappen verder door te denken.

Voor beleid, bedrijfsleven en boeren

Niet alleen boeren, maar ook beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven schrijven zich in voor trainingen die het Louis Bolk Instituut op maat verzorgt. We blijken een waardevolle partner te zijn voor trainingen in duurzaamheid. En dat is dankzij onze eigen onderzoeksmethodiek en brede expertise in thema's als duurzaam bodembeheer, dierenwelzijn en veredeling.

De cursusgroepen bestaan uit 8 tot 12 deelnemers en vinden plaats op centrale locaties in het land. Vaak zijn bedrijfsbezoeken en veldbezoeken bij de cursus inbegrepen. Alle trainers zijn als onderzoeker of adviseur werkzaam bij ons Instituut en nemen de meest recente onderzoeksresultaten mee in hun presentaties. Wij krijgen positieve reacties terug op onze onderwijs- en trainingsactiviteiten. Mocht u zelf niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.


Klant aan het woord Fons Verbeek, biologisch glastuinder over het Louis Bolk Instituut

Lees ook
Netwerken


Aardappeltelers leren te selecteren op wenselijke eigenschappen tijdens de cursus AardappelveredelingContact

Leen Janmaat

Adviseur
Publicaties

Lupineveredeling voor kalkrijke bodems - Onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
Meer info
Meer publicaties Training