Mobile nav

Over de crisis

Home >> Duurzame landbouw >> Klimaat >> Over de crisis

In het project 'Over de crisis niets dan goeds' (2012-2014) zijn beleidsmakers, boeren, natuurbeherende organisaties, waterschappen en burgers op een nieuwe manier met elkaar in verbinding gebracht rondom de thema's klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.

Bewustwording over de klimaat- en biodiversiteitscrisis

In het boek 'Over de crisis niets dan goeds' (2013) heeft Sjef Staps interviews gehouden met 25 mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden en NGO's. Zij hebben hun visie gegeven op klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de houding van de maatschappij ten aanzien van deze problematiek.

Presentaties, lezingen en bijeenkomsten

Sinds 2013 organiseert Sjef Staps workshops en bijeenkomsten om verder te werken aan deze thema's, met als doel bewustwording onder beleidsmakers te vergroten en handelingsperspectief voor burgers te onderzoeken. In het najaar van 2014 is een aantal Masterclasses Energietransitie gehouden met wethouders, in het kader van de nieuwe Energiewet als klimaatverbond tussen provincie, regio's, gemeenten en NGO's.

Voor komende workshops en verdere informatie zie www.overdecrisisnietsdangoeds.nl

Projectleider

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling