Mobile nav

Green deal De Hilver

Home >> Duurzame landbouw >> Klimaat >> Green deal de Hilver: van veeboeren tot natuur- en koolstofboeren

Green deal De Hilver: van veeboeren tot natuur- en koolstofboeren
Natuur profiteert van boeren, en boeren profiteren van de natuur. En natuurlijke graslanden kunnen zich ontwikkelen tot een carbonsink: een opslagplaats van CO2 uit de lucht in de organische stof in de bodem. Dat bewijst het natuurgebied 'De Hilver' in Brabant. Het Louis Bolk Instituut is al jarenlang betrokken bij de begeleiding van de ontwikkeling van - en onderzoek naar dit bijzonder en rijke weidevogelgebied ten zuiden van Tilburg. Van 2012 tot 2016 was het onderdeel van een Green-deal tussen Staatsbosbeheer en een groep agrariërs.

Begeleiding innovatieve transformatie tot natuurgebied
Tot begin van deze eeuw was dit gebied landbouwgebied, daarna is het natuurgebied geworden. Waar normaal gesproken Staatsbosbeheer zelf het beheer op zich zou nemen, is er hier voor gekozen om het beheer door een groep van acht agrariërs te laten uitvoeren. Het Louis Bolk Instituut begeleidde deze innovatie transitie van landbouw- naar natuurgrond met een grote diversiteit aan kwetsbare (natte) natuurtypen gedurende vier jaar.

Metingen ontwikkeling voedselrijkdom en vegetatie
Uit metingen van het Louis Bolk Instituut in 2019 blijkt dat de flora zich goed ontwikkelt, de nutriëntenhoeveelheid daalt, vooral op de plekken waar fosfaat uitgemijnd wordt en ook met de weidevogels gaat het goed. Dit vergt precisiebeheer omdat flora- en faunadoelstellingen elkaar soms kunnen bijten. Dankzij het beheer door de betrokken agrariërs gaat dit mozaïekbeheer heel goed: bemesten en maaien op de juiste plek en op de juiste tijd. Staatsbosbeheer hoeft minder te coördineren, want de boeren kennen het gebied op hun duimpje. Ook de boeren zijn blij met de samenwerking: zij krijgen goede kwaliteit natuurmaaisel voor de structuurverbetering van hun eigen akkers en het kan goed in de potstal gebruikt worden. Zo wordt mest en maaisel 'verwaard' en zorgt voor een duurzame extensivering van de landbouw. De transportkosten nemen af en het natuurgebied krijgt ook voor agrariërs een duidelijke meerwaarde.

Onderzoek naar bodem als CO2-opslag
Bovendien blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut dat de natuurgraslanden, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, steeds meer koolstof opslaan – het gaat om jaarlijks 0,16%, oftewel 4000 kg CO2 per ha en daarbij dragen zij bij aan het verminderen van de opwarming van de aarde. Een extra ecosysteemdienst dus!

Bekijk hier het filmpje op youtube over de ontwikkeling van dit gebied met daarin een kort interview met directeur Jan Willem Erisman van het Louis Bolk InstituutMeer informatie
Udo Prins (projectleider)
Pieter Struyk


Het project 'Natuurlijk Boeren, Samen Ondernemen - Pilot De Hilver' (2012-2016) is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut i.s.m. Bion Food & Agriculture 

Financiering: Ministerie EL&I

 
 
Contact

Udo Prins

Duurzame Teelt