Mobile nav

Klimaat

Home >> Duurzame landbouw >> Klimaat

Actief werken aan klimaatadaptatie

De klimaattops in Kopenhagen (2009) en Mexico (2010) maken duidelijk hoe hoog klimaatverandering op de agenda staat. Klimaatverandering is steeds vaker lokaal zichtbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld extreme neerslag en aanhoudende droogte problematisch zijn voor boeren. Klimaatadaptatie en klimaatmitigatie zijn de uitdagingen waarvoor wetenschappers en beleidsmakers de handen ineen slaan. Zo werkt het Louis Bolk Instituut succesvol aan emissiereductie in de landbouw.

CO2 vastleggen via duurzaam bodembeheer

Bewust en duurzaam de bodem beheren betekent werken aan emissiereductie. Naast minder uitstoot van broeikasgassen leidt duurzaam bodembeheer tot hogere organische stofgehaltes in de bodem. Zo wordt er CO2 vastgelegd in de bodem, en verbetert de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn. Een belangrijk effect daarvan is dat de bodem beter het water vasthoudt, wat het probleem van extreme neerslag of aanhoudende droogte vermindert. Daarom is duurzaam bodembeheer een effectieve klimaatadaptatiestrategie.

Extensieve landbouw draagt bij aan klimaatoplossing

Het extensiveren van landbouw is een strategie die in meerdere opzichten succesvol is. Deze strategie ten behoeve van klimaatmitigatie leidt tot lagere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien bevordert de lagere input het dierenwelzijn en het ontstaan van natuurgebieden. Dankzij onze jarenlange ervaring met low-input landbouw komen wij ook bij complexe problematiek zoals klimaat tot adequate oplossingen. En die oplossingen werken in de praktijk we ze samen met boeren ontwikkelen. 


Download

Leaflet Climate change and sustainable agriculture

Contact

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Publicaties

Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand
Meer info
Meer publicaties Klimaat