Mobile nav

Praktijknetwerk Compostcomposities

Home >> Duurzame landbouw >> Bedrijfsnetwerken >> Praktijknetwerk Compostcomposities

In het Praktijknetwerk Compost Composities werken grondgebonden glastuinders onder leiding van het Louis Bolk Instituut aan ziektewerendheid van de bodem via het verrijken van compost. Door de opbouw van bodemziekten en plagen is het vaak noodzakelijk om de grond te ontsmetten. Dit kan met grondontsmettingsmiddelen of door de grond te stomen. Aan beide methoden kleven echter nadelen. Zo wordt het bodemleven aangetast en voor de reguliere teelt zijn steeds minder chemische middelen toegelaten. Door gebruik van  compost verbetert de bodemvruchtbaarheid, neemt het organische stofgehalte toe en wordt het bodemleven geactiveerd. Hierdoor kan compost sommige ziekten en plagen in de bodem onderdrukken. Hoe meer 'goede' micro-organismen vanuit compost, hoe minder ruimte voor ziekteverwekkers, en hoe gezonder de bodem. Grondontsmetting of stomen is dan niet meer nodig.

Samenstelling van compost draagt bij aan gezonde bodem

De glastuinders ontdekken met de onderzoekers van het Louis Bolk Instituut welke compostsoort de gewenste organismen in de bodem het beste stimuleert en de ziekteverwekkers onderdrukt. Daarvoor worden proeven gedaan met het verrijken van verschillende soorten compost. Bij de eerste proeven werd Pseudomonas fluorescens (Pf) (merknaam Nutri-life sudo-shield) in de eindfase van compostering toegevoegd. In de pottenproef zijn de effecten van de verschillende behandelingen beoordeeld. De toevoeging van Pseudomonas fluorescens had geen effect op de onderdrukking van aaltjes. Wel vertoonde de groencompost na de pottenproef meer bruinverkleuring van de wortels dan de strocompost. De bruinverkleuring ontstaat mogelijk door de ontwikkeling van Fusarium. Maar kennis over het werkingsmechanisme ontbreekt nog. Ook is nog onduidelijk wat de invloed van de samenstelling van de compost is op de gewenste micro-organismen. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Bevordert verrijkte compost de ziektewerendheid van de bodem?

Uit de eerste metingen blijkt dat P. fluorescens zich vooral snel uitbreidt in compost die samengesteld is uit stro en dierlijke mest. Bij groencompost verspreidt het zich langzamer. Uit de potexperimenten is overigens tot nu toe geen effect gevonden van P. fluorescens op wortelknobbelaaltjes, een lastige bodemplaag voor de glastuinbouw.

Kennis opbouwen over compost

Feitelijk weten we nog maar weinig van alle interacties die zich in de compost en bodem afspelen.Bij het praktijknetwerk is het doel dat deelnemers samen nieuwe kennis ontwikkelen en meer inzicht vergaren. Daardoor zijn ze in staat keuzes te maken in compostsoorten en -samenstellingen die daadwerkelijk effect hebben op het onderdrukken van bodemplagen. Aanvullend onderzoek naar de effecten van de compostsamensteling op de onderdrukking van wortelknobbelaaltjes wordt momenteel uitgevoerd binnen een Publiek-Privaat Samenwerkingsverband.

Meer informatie

Het praktijknetwerk Compostcomposities  wordt begeleid door Leen Janmaat  en is in de periode 2013-2014 gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Compostplaats achter de kas

 


Vergroot strocompost de ziektewerendheid van de bodem?

Projectleider

Leen Janmaat

Adviseur