Mobile nav

Praktijknetwerk Biodiversiteit onder Glas

Home >> Duurzame landbouw >> Bedrijfsnetwerken >> Biodiversiteit onder Glas

Glastuinders aan de slag met Biodiversiteit

In de glastuinbouw worden veel plagen in vruchtgroenten (tomaat, paprika, aubergine en komkommer)  met natuurlijke bestrijders beheerst. Maar vooral in de paprikateelt worden nog steeds chemische middelen ingezet. Biologische telers (SKAL-gecertificeerd) gebruiken geen chemische correctiemiddelen en zijn volledig aangewezen op biologische bestrijding. Vooral bladluis veroorzaakt veel schade aan het gewas. Dat gaat ten koste van opbrengst en productkwaliteit (vette vruchten).

Bloemen als voedselbron voor bestrijders

Bloemen buiten of in de kas trekken natuurlijke bestrijders zoals sluipwespen, zweefvliegen en gaasvliegen aan. Meer bloemen betekenen meer bestrijders van bladluizen. Deze insecten doorlopen verschillende stadia. Het zijn vooral de larven die luizen als voedselbron gebruiken. Volwassen exemplaren leven voornamelijk van nectar en stuifmeel. Hoe meer voedsel er beschikbaar is, hoe langer ze leven en hoe meer nakomelingen ze voortbrengen. Bloemen ondersteunen dus de effectieve bestrijding van bladluizen.

Monitoren

In 2013 zaaien biologische glastuinders bloemen rond en in de kas. Verschillende soorten bloemen worden getest, in potten of tussen het gewas. Bloemen trekken bestrijders aan, maar welke? Binnen het praktijknetwerk monitoren we dit.  De teler zelf telt de soorten en aantallen bladluizen en krijgt een indruk van de plaagontwikkeling. Daarnaast monitoren we  de soorten en aantallen bestrijders die in het gewas actief zijn. De resultaten hiervan vergelijken we met het lopende onderzoek en de monitoring uit het project Bloeiend bedrijf. Zo krijgen we meer inzicht in de ecologie in en rond de kas. Het einddoel is dat bladluizen in paprika met natuurlijke bestrijders worden beheerst .

Gezocht: glastuinders met affiniteit voor biodiversiteit

Adviseurs van het Louis Bolk Instituut verzamelen en interpreteren ecologische gegevens en verbinden kennis en partijen met elkaar. Bent u glastuiner met affiniteit voor biodiversiteit? En wilt u uw kas en omgeving verrijken met bloeiende planten die functioneel zijn bij de bestrijding van bladluizen? Neem dan contact op met Leen Janmaat.

Het praktijknetwerk Glastuinbouw is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Download: Biodiversiteit onder glas : Voedsel voor luizenbestrijders (Janmaat, L, C. Bloemhard, R. Kleppe. 2013; pdf)

Projectleider

Leen Janmaat

Adviseur