Mobile nav

Bedrijfsnetwerken

Home >> Duurzame landbouw >> Bedrijfsnetwerken

Bedrijfsnetwerken: aanjagers van innovatie en kwaliteit

In bedrijfsnetwerken -ook wel praktijknetwerken genoemd- werken boeren, wetenschappers en marktpartijen nauw samen. Ze zetten zich samen in om het ondernemerschap, de kwaliteit en innovatie binnen de biologische sector te verbeteren. Uitwisselen van kennis en ervaringen is hierbij essentieel. Dan gaat het om het verbinden van kennis uit onderzoek met ervaringskennis van ondernemers. Het netwerken helpt de biologische sector verder. In de meeste netwerken is het Louis Bolk Instituut als uitvoerder van onderzoek direct betrokken.

Focus op ecologische en economische duurzaamheid

Zo zijn we actief in bedrijfsnetwerken voor bodem en bemesting, glasgroente, bollen en bloemisterij, akkerbouw, geiten-, pluimvee- en melkveehouderij. Het doel is altijd om de ecologische en economische duurzaamheid van een sector te versterken. Deelnemende boeren geven zelf aan tegen welke problemen zij aanlopen in hun bedrijfsvoering. Dit levert weer waardevolle informatie op voor het bepalen van nieuwe onderzoeksthema's. Alle biologische bedrijfsnetwerken worden vanuit het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd via Bioconnect. Het overzicht van alle onderzoeksresultaten ten behoeve van de biologische sector staat vermeld op Biokennis.

Boeren, onderzoekers en bedrijfsleven verbinden

Het Louis Bolk Instituut bekleedt een unieke positie in de biologische sector. Dat komt door zijn nauwe band met de praktijk, inhoudelijke expertise en het vermogen om verschillende groepen met elkaar te verbinden. Adviseurs slaan een duidelijke brug tussen onderzoekers, boeren en markt. Zij maken het mogelijk dat boeren nieuwe kennis doeltreffend toepassen. Daardoor verbeteren ze de bedrijfsvoering en leveren ze betere biologische producten aan de markt.


Contact

Leen Janmaat

Adviseur

Kees van Veluw

Duurzame Veehouderij
Publicaties

Farm Seed Opportunities: Conservation, breeding and production
Meer info
Meer publicaties Bedrijfsnetwerken