Mobile nav

Bio Duurzaam

In het project ‘Bio Duurzaam: van goed naar beter’ (2015-2017) werken boeren, tuinders en winkeliers  aan verdere verduurzaming van de biologische sector. In samenhang met het private EKO-keurmerk verbeteren zij de duurzaamheid op bedrijfs- en sectorniveau. In het project ontstaan kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) die dergelijke verbeteringen op bedrijf- en sectorniveau inzichtelijk maken.

Collegiale toetsing

Het eerste jaar zijn er twee operationele groepen gestart, namelijk een groep melkgeitenhouders in Zuid- en West-Nederland en een landelijke groep glastuinders. Tijdens de bedrijfsbezoeken beoordelen zij de duurzaamheidsthema’s en maken ze de scores in een sterdiagram zichtbaar. Dit is een collegiale toetsing, die begeleid wordt door medewerkers van het Louis Bolk Instituut. Afhankelijk van de ambities van de ondernemers worden er verbeteracties geformuleerd.  Inmiddels is er ook een groep biologische winkeliers actief. Zij werken aan de invulling van het winkelcertificeringsprogramma.


Figuur: Sterdiagram na zelfevaluatie en groepsbeoordeling

Resultaten delen

Projectpartners en financiers zijn TKI, Triodos Bank en de koepelorganisatie Bionext. De opgedane kennis vanuit dit project verspreiden de deelnemers via de verenigingen die aangesloten zijn bij Bionext. Zo kunnen meer ondernemers uit de biologische sector profiteren van de inzichten uit dit project.

Glastuinders beoordelen de prestaties van hun sector

Projectleider

Leen Janmaat

Adviseur