Mobile nav

Markt en economie

Home >> Duurzame landbouw >> Markt en economie

De prijs van verduurzaming

Bij het oplossen van knelpunten bij verduurzaming hoort in onze optiek altijd een bedrijfseconomische analyse. Of onze innovatieve adviezen en onderzoeksresultaten daadwerkelijk tot verduurzaming leiden, hangt dus ook af van bedrijfseconomische haalbaarheid. Of het nu gaat om het inzetten van nieuwe marktconcepten of het ontwikkelen van nieuwe groenblauwe diensten. Of om technische innovaties zoals het uitmijnen van fosfaatverzadigde gronden: het prijskaartje is medebepalend voor het succes.

Systeembenadering sluit aan bij praktijk

Voor oplossingen die aansluiten bij vragen uit de praktijk heb je een integrale onderzoeksaanpak nodig. Je bestudeert het bedrijf in samenhang met zijn omgeving. Dan heb je ook aandacht voor het veranderen van de omgeving om duurzame landbouw rendabel te laten zijn. Deze aanpak noemen wij een systeembenadering. Het grote voordeel is dat je denkrichtingen en oplossingen biedt die aansluiten bij de vaak complexe werkelijkheid. 'Making systems work': dat is wat opdrachtgevers en klanten waarderen bij de aanpak van het Louis Bolk Instituut.

Onderzoeksvragen

Fosfaat hergebruiken uit fosfaatverzadigde gronden? Dierenwelzijnsmaatregelen toepassen bij de veehouderij? Stimuleringsbeleid biologische landbouw economisch onderbouwen en verbeteren? Een brede kosten-batenanalyse van het Louis Bolk Instituut stelt opdrachtgevers beter in staat om weloverwogen besluiten te nemen of, hoe en op welke termijn zij de volgende stappen in verduurzaming kunnen nemen.

Klant aan het woord Alex Spieker, Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders over het Louis Bolk Instituut

Sorry, u bent doorverwezen naar een medewerker die niet bestaat of die niet meer werkt bij het Louis Bolk Instituut