Mobile nav

Bloeiend Bedrijf

Home >> Duurzame landbouw >> Landbouw en natuur >> Bloeiend Bedrijf

Honderden boeren aan de slag met biodiversiteit

In het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf werken honderden agrarische ondernemers samen aan nuttige biodiversiteit. Ze worden daarbij ondersteund door hun agrarische natuurverenigingen, het Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland, BoerenNatuur en De Natuurweide. In 2011 hebben de bedrijven samen meer dan 600 kilometer bloeiende akkerranden aangelegd en het aantal deelnemers stijgt snel! Het doel: het bevorderen van natuurlijke vijanden van landbouwplagen. Door meer ruimte te geven aan natuurlijke plaagbeheersing hoeven er minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden.

Bloeiend Bedrijf wordt van 2011 tot 2015 door EZ en het Europese Landbouwfonds gefinancierd. Het Louis Bolk Instituut verzorgt de inhoudelijke begeleiding en organiseert samen met de Agrarische Natuurverenigingen studie- en demonstratiedagen door het hele land. Hier kunt u zien waar de aangesloten bedrijven hun akkerranden aanleggen: www.bloeiendbedrijf.nl/akkerranden-op-de-kaart

Zaadmengsels in plaats van insecticiden

De zaadmengsels die gebruikt worden zijn speciaal ontwikkeld om nuttige insecten aan te trekken zoals gaasvliegen, zweefvliegen en sluipwespen; allemaal belangrijke natuurlijke vijanden van bladluizen. De eerste resultaten van 2011 laten zien dat het merendeel van de deelnemers daardoor genoeg vertrouwen opbouwen om minder tegen bladluizen te spuiten.

Effectief kennis delen

Gedurende het groeiseizoen worden er tientallen bijeenkomsten georganiseerd, in 2011 waren dat er al meer dan 40 die meer dan 500 bezoekers trokken. Tijdens die bijeenkomsten staat uitwisseling van kennis en ervaring centraal. Er wordt uitgewisseld over de aanleg en het beheer van akkerranden, maar ook over de herkenning en het stimuleren van nuttige akkernatuur. Akkernatuur is niet alleen nuttig, maar het is ook fantastisch om te zien hoe die nuttige natuur haar werk doet op en rond de akkers.

Resultaten worden gepubliceerd op de website en in nieuwsbrieven. Met alles wat we in 2011 hebben gezien heeft het Louis Bolk Instituut een watervast veldgidsje uitgegeven om de nuttige natuur te herkennen. Lees ook het interview in dagblad Trouw van 21 januari 2013 met projectleider Merijn Bos.

Download

Leaflet: Bloeiend Bedrijf: samen aan de slag met nuttige biodiversiteit
 
Projectleider

Boki Luske

Onderzoeker Agrobiodiversiteit