Mobile nav

Agforward: Agroforestry in Europa

Home >> Duurzame landbouw >> Landbouw en natuur >> Agroforestry >> Agforward: Agroforestry in Europa

Het Europese AGFORWARD-project heeft tot doel om agroforestry te stimuleren voor duurzame plattelandsontwikkeling, met als doel om hier ecologische en economische voordelen uit te halen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat agroforestry helpt om de voedsel- en houtproductie te verduurzamen. Dit levert voordelen op voor boeren en milieu. 

Participatieve opzet van het onderzoek

Succesvolle en duurzame agroforestrysystemen komen het beste tot stand als boeren, landeigenaren, onderzoekers en voorlichters samenwerken. Daarom voeren de onderzoekers het project uit op participatieve werkwijze. Dit houdt in dat we onderzoeksvragen uit de praktijk als uitgangspunt nemen. We brengen bijvoorbeeld de verschillende voorbeelden van agroforestry in kaart en onderzoeken de effectiviteit en de economische haalbaarheid. Ook onderzoeken we hoe beleid en wet- en regelgeving het integreren van bomen in de landbouw kunnen stimuleren. 

Verschillende vormen van agroforestry onderzocht

Er wordt in negen verschillende "work packages" gewerkt:

1) bestaande agroforestrysystemen;
2) cultuur- en natuurlandschappen met agroforestry;
3) agroforestry met kwaliteitshout;
4) agroforestry met akkerbouw;
5) agroforestry met veehouderij;
6) perceel- en bedrijfsevaluaties;
7) landschapsevaluaties;
8) beleidsontwikkelingen omtrent agroforestry;
9) verspreiding van kennis en resultaten. 

In Nederland richten we het onderzoek vooral op bedrijven met melkvee, geiten en pluimvee die bomen en hagen voor verschillende doeleinden integreren op hun bedrijf .

Over AGFORWARD

AGFORWARD (2014-2017) staat voor agroforestry that will advance rural development. Het onderzoeksproject is gefinancierd door de European Union's Seventh Framework Programme for Research and Technological Development. Er doen 17 Europese landen aan mee en twee internationale organisaties. In Nederland zijn wij samen met Stichting Duinboeren betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie
Evert Prins