Mobile nav

Landbouw en natuur

Home >> Duurzame landbouw >> Landbouw en natuur

Landbouw tegenover natuur

Regelmatig strijden landbouw en natuur om hun grondgebied. De vraag naar voldoende landbouwgrond neemt toe doordat de bevolking groeit. Tegelijkertijd stelt de maatschappij doelen aan natuurontwikkeling en duurzame landbouw. Kunnen agrarische doelen en natuurdoelen samengaan? Dat is geen gemakkelijk vraagstuk voor overheden, boeren en natuurorganisaties.

Innovatieve boeren stimuleren natuur

Toch blijken er tal van mogelijkheden voor samenwerking: innovatieve boeren die samen met natuurorganisaties aan de slag gaan in randzones en op natuurpercelen. Zo halen ze bijvoorbeeld materialen uit natuurgebieden om die als stro of bodemverbeteraar toe te passen. De brug voor die samenwerking voor natuurbeheer slaat het Louis Bolk Instituut. De focus van ons werk ligt altijd op praktische mogelijkheden vanuit de natuur en duurzame landbouw vanuit een gezonde zakelijke basis.
Lees onze visie in het artikel in dagblad Trouw

Werken vanuit integrale systemen

Wij hebben ruime expertise in duurzame landbouw en natuurbeheer, waarin biodiversiteit en bodembeheer een centrale rol spelen. Daardoor zijn wij goed in staat om de belangen van terreinbeherende organisaties en boeren te verenigen. Doordat wij vanuit het integrale systeem denken en werken, zijn onze resultaten en advies direct in praktijk toepasbaar. En dat is wat klanten waarderen.

Klant aan het woord Marion Plagge, boswachter Natuurmonumenten over het Louis Bolk Instituut.

Contact

Boki Luske

Onderzoeker Agronomie / ecologie
Publicaties

Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting
Meer info
Meer publicaties Landbouw en natuur