Mobile nav

Bomen voor Buitenkippen

Home >> Duurzame landbouw >> Dierenwelzijn >> Bomen voor Buitenkippen

Multifunctionele uitloop voor de kip

In het praktijknetwerk 'Bomen voor Buitenkippen'  hebben pluimveehouders met een uitloop gezamenlijk gewerkt aan het optimaliseren van de uitloop. De pluimveehouders wilden in hun kippenuitloop op een duurzame manier beschutting bieden aan hun dieren en hebben hierbij naar verschillende factoren gekeken. In eerste instantie moeten de kippen zich er thuis voelen. Bij voorkeur worden er bomen geplant waarvan ook geoogst kan worden, en die mineralen opnemen uit de grond. Daardoor wordt de biodiversiteit groter en ziet de uitloop er leuk uit voor boer en burger. Denk bijvoorbeeld aan fruit- en notenbomen, kerstbomen en wilgen. Ook is onderzocht of in de uitloop energieproductie mogelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van wilgenplantages of miscanthus. Bovendien was de verwachting dat een uitloop met bomen en struiken een stuk minder aantrekkelijk is voor grasetende watervogels zoals ganzen en eenden. Van hen is bekend dat ze vaker vogelgriepvirus bij zich hebben dan andere vogels en dus een risico vormen voor pluimvee. 

In Nederland is ca 23.00 hectare in gebruik als uitloop voor biologische of vrije uitloopkippen. Een groot deel van deze uitlopen bestaat nog uit gras. Kippen zijn van oorsprong echter bosvogels en voelen zich beter thuis in hun uitloop als er beschutting aanwezig is in de vorm van bomen en struiken. 

Participatieve opzet en begeleiding

De deelnemers hebben bomen en struiken aangeplant in de winter van 2012/2013. Daarna wisselden zij ervaringen uit onderling en met andere geïnteresseerde pluimveehouders. Er is gekeken hoe de verschillende soorten inrichting voldoen aan eisen m.b.t. dierenwelzijn, mineralenopname, biodiversiteit, rendement en het weren van ganzen en eenden. Alle kennis en ervaringen zijn gebundeld in de brochure Bomen voor buitenkippen

Het praktijknetwerk is medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Fonds voor de Pluimveebelangen, Stichting Merkartikel BIO+, Adopteer een Kip, de deelnemende pluimveehouders en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Organisatie en uitvoering

De metingen, organisatie van de excursies en coördinatie waren in handen van projectleider Monique Bestman van het Louis Bolk Instituut. Bionext richtte zich vooral op juridische aspecten en communicatie. Er is samengewerkt met het project 'Kiplekker onder de wilgen' van Stichting Probos.

Prijsuitreikingen

Biologisch Pluimveebedrijf de Zandschulp uit Overberg (Utrecht) heeft de juryprijs voor Mooiste Kippenuitloop 2015 gewonnen. Dat is de uitkomst van de verkiezing die het Louis Bolk Instituut en Bionext organiseerden.

Kees Sijbenga uit Hooghalen (Drenthe) heeft de publieksprijs voor Mooiste Kippenuitloop 2015 gewonnen. Dat is de uitkomst van de verkiezing die het Louis Bolk Instituut en Bionext organiseerden.

Projectleider

Monique Bestman

Duurzame veehouderij