Mobile nav

Welzijn en gezondheid van dieren centraal

Home >> Duurzame landbouw >> Dierenwelzijn

Werken aan diervriendelijkere systemen

Waarom wordt de snavel van een kip gekapt? Waarom blijft een kalf niet bij de moederkoe? Waarom heeft een varken maar weinig bewegingsruimte? Vragen van consumenten blijken boeren en beleidsmakers te inspireren tot het werken aan diervriendelijkheid. Toch blijkt het niet gemakkelijk om dierenwelzijn kundig te verbeteren op bedrijven.

Oplossingen op systeemniveau

Bij het Louis Bolk Instituut gaan we ervan uit dat gezonde dieren zorgen voor een gezond bedrijf. We benaderen dierenwelzijn en diergezondheid vanuit een brede context en bieden oplossingen vanuit het systeem. Zo kijken we naar het gedrag van dieren en denken tegelijkertijd mee met de veehouder. Het welzijn van het dier staat centraal. En natuurlijk houden we oog voor de uitvoerbaarheid en de economische haalbaarheid van aanpassingen.

Brede expertise, dicht bij de praktijk

Dankzij onze directe contacten met het veld en brede expertise komen we samen met boeren tot oplossingen die werken in de praktijk. Partijen zoals Dierenbescherming, pluimveehouders en het ministerie van Economische Zaken vragen daar om. Zo blijkt verenpikken bij kippen enorm te verminderen als de kippen ruim voorzien zijn van strooisel en zitstokken. En kennen melkveehouders dankzij ons onderzoek de voor- en nadelen van het bij elkaar laten van moederkoe en kalf.


Download

Leaflet:
Antibioticagebruik in de kringloop van een bedrijfContact

Monique Bestman

Duurzame veehouderij

Cynthia Verwer

Sustainable animal husbandry & Animal welfare