Mobile nav

Sorghum in de veehouderij

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Sorghum in de veehouderij

Problemen bij continuteelt van mais

Veehouders verbouwen een flink deel van het voer voor koeien op hun eigen bedrijf. Dat geldt voor gras en snijmais. Bij continuteelt mais lopen veehouders echter tegen problemen aan: het organische stofgehalte van de bodem daalt, er treedt verdichting op van de bodem en er ontstaan bodemgebonden ziekten. Ook de opmars van de maiswortelboorder, een schadelijk insect voor de maisteelt, is zorgwekkend.

Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij

Sorghum kan, naast gras en mais, een oplossing bieden. De voordelen ten opzichte van mais zijn:

  • de opbrengst kan bij sorghum hoger liggen 
  • sorghum is zuiniger in watergebruik en beter bestand tegen droogte doordat dan de korrelzetting uitgesteld wordt
  • de diepere en intensievere beworteling kan de bodemstructuur verbeteren
  • sorghum is resistent tegen lastige plagen zoals de maiswortelboorder 
  • door sorghum als derde gewas in te plannen wordt rotatie ruimer en vermindert de druk op  bodemgebonden ziekten
  • mais in rotatie met sorghum brengt meer op dan een continuteelt mais.

Onderzoek

Tot nog toe wordt sorghum als veevoer vooral in Zuid-Frankrijk en Zuid-Duitsland geteeld. Sinds kort zijn er een paar variëteiten die geschikt lijken voor de Nederlandse omstandigheden. Onderzoek moet uitwijzen of sorghum inderdaad kan bijdragen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse melkveehouderij. Het Louis Bolk Instituut voert onderzoek uit naar geschikte rassen samen met het Vlaamse ILVO uit (2016-2017). Dat wordt gefinancierd door ZuivelNL. Daarnaast wordt er in een proef met ZLTO en WER gekeken naar de effecten van sorghum op de bodemstructuur (gefinacierd door het Deltaplan Hoge Zandgronden).

 

 

Lees ook

Sorghum droogtetolerant alternatief voor snijmais (V-Focus 2014)

Sorghum in Nederland (LBI 2015)

Sorghum: derde gewas met potentie (V-Focus 2016)

Sorghum: meer tonnen dan mais (2017 Boerderij Rundveehouderij; foto Van Assendelft)

Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij