Mobile nav

Minder en Anders Bemesten

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> Minder en Anders Bemesten

Wetgeving vereist nieuwe bemestingsstrategie

Veel agrarische bedrijven staan nog ver af van evenwichtsbemesting die vanaf 2015 wettelijk verplicht is. Het project 'Minder en Anders Bemesten' (2007-2010) helpt boeren minder en anders te bemesten zonder dat de opbrengst of productkwaliteit verminderen. Het ministerie van Economische Zaken, Biokennis, financiert dit kennisproject dat het Wageningse PPO en het Louis Bolk Instituut samen uitvoeren.

Resultaat wordt een advies op maat

Samen met boeren ontwikkelen wij nieuwe bemestingsstrategien, die aansluiten op lokale omstandigheden. Zo analyseren we het type bodem, de bodemkwaliteit en het type bedrijf. De adviezen leiden betere milieuprestaties. Bovendien kunnen biologische boeren gaan voldoen aan de eis om voornamelijk mest van biologische oorsprong te gebruiken. Het inzetten van een nieuwe bemestingsstrategie draagt bij tot gelijke of hogere opbrengsten, betere productkwaliteit en gelijke of betere bodemvruchtbaarheid.
De resultaten van de veldproef in Ens zijn als publicatie beschikbaar.

Kennis breed beschikbaar

Via de themawerkgroep Bodemvruchtbaarheid zijn belanghebbende boeren direct betrokken geweest bij dit Mestproject. Informatie hierover werd verder nog gepubliceerd in het vakblad Ekoland en via de portal Biokennis.nl. Aan het eind van 2010 was het adviesrapport gereed.
Projectleider

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling