Mobile nav

BodemConditieScore

Home >> Duurzame landbouw >> Bodem >> BodemConditieScore

Melkveehouders hebben een nieuwe tool tot hun beschikking waarmee ze de kwaliteit van hun bodem aan de hand van acht kenmerken kunnen beoordelen, zoals beworteling, regenwormen, vlekken en bodemstructuur. Wetenschappelijk onderzoek in onder andere de Beemster wees uit dat een dergelijke visuele bodembeoordeling goed overeenstemt met chemische analyses. Het doel van het nieuwe meetinstrument is om Nederlandse bodems verder te verduurzamen. De tool is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Boerenverstand, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Livestock Research, en wordt financieel ondersteund door CONO Kaasmakers.

Integrale kennis van de bodem nodig

Melkveehouders weten vaak perfect hoeveel melk ze produceren, maar zijn vaak minder goed geïnformeerd over hun gewasproductie en de kenmerken van de bodem. Integrale kennis van de gewas en bodem is echter hard nodig, nu strengere wetgeving - zoals voor fosfaat - van kracht is. Dankzij de gegevens uit de BodemConditieScore kan de gewasproductie ook met minder input op peil blijven, is de verwachting van de initiatiefnemers.

Lancering van website BodemConditieScore

Enige tijd geleden is de site www.mijnbodemconditie.nl gelanceerd. Hierop zijn de beoordelingsformulieren te downloaden en is ook een korte instructiefilm geplaatst. "Het is een online versie van een gat graven en scores geven op bodemstructuur, beworteling en bodemleven", meldt bodemexpert Nick van Eekeren. "Maar ook de pdf met de vier stappen van het graven van een kuil is uiterst nuttig."

 

 

Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij