Mobile nav

Winst en Weidevogels

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Winst en Weidevogels

Tij keren in teruglopend aantal weidevogels

Er komen de laatste decennia steeds minder weidevogels voor in Nederland. Ook in de provincie Zuid-Holland lopen de aantallen terug, ondanks de inzet van veel energie en geld door vrijwilligers, agrariërs, natuurbeheerders en overheden. Het Louis Bolk lnstituut, het Veenweide Innovatie Centrum, PPP-Agro en het lectoraat Weidevogels van Van Hall Larenstein hebben daarom samen het initiatief genomen om kansrijke innovaties te ontwerpen en te testen die kunnen bijdragen om dit tij te keren.

Samenwerking en kennis delen vanuit het project

De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit initiatief via het project "Winst en Weidevogels". Het project startte medio 2018 en loopt tot medio 2021. In het project werken we samen met de Agrarisch Collectieven Midden-Delfland, Rijn-Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard. Maar de opgedane kennis wordt breed gedeeld, ondermeer via de website www.weidewinst.nl

foto: Arjan van Duijvenbode

Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij