Mobile nav

Vitale weidevogelkuikens: meten van het voedselaanbod met vrijwilligers

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Vitale weidevogelkuikens

Voedselbeschikbaarheid meten voor betere stand weidevogels

De voedselbeschikbaarheid voor kuikens is een belangrijk gegeven voor de stand van de weidevogels. Binnen het project 'Vitale weidevogelkuikens' zijn onderzoekers van het EIS Kenniscentrum Insecten en het Louis Bolk Instituut in samenwerking met weidevogelvrijwilligers van ANV Water Land en Dijken, aan de slag gegaan om gezamenlijk een methode te ontwikkelen waarmee de insectendichtheid in graslanden kan worden gemeten. Tegelijkertijd hebben onderzoekers bij Naturalis gewerkt aan een automatische analysemethode.

Achteruitgang insectendichtheid groeiend probleem

De achteruitgang van de insectendichtheid is de laatste tijd veel in het nieuwe geweest. In een Duitse studie is namelijk aangetoond dat er nu maar liefst 75% minder insecten zijn vergeleken met 27 jaar geleden. En dat betekent dus een verlaagde voedselbeschikbaarheid voor vogels.
Insectendichtheden kunnen sterk variëren, afhankelijk van lokale weersomstandigheden en habitat. Het doel in het project 'Vitale weidevogelkuikens' is een vang- en analysemethode te ontwikkelen die gemakkelijk uit te voeren is door vrijwilligers. Hiermee kunnen dan veel gegevens worden verzameld over aantallen insecten op een locatie, op een relatief eenvoudige en kosteneffectieve manier.

Plakvallen geven veel informatie

Tijdens het project hebben we in 2017 twee testrondes gedaan, waarbij vrijwilligers de gele plakvallen bij verschillende melkveebedrijven in de wei hebben geplaatst. Na 48 uur hebben de vrijwilligers de plakvallen met daarop de insecten opgehaald uit het veld en foto's ervan gemaakt. Deze foto's zijn vervolgens door een computerprogramma én door onderzoekers geanalyseerd op insectendichtheid. Uit vergelijking van beide methoden bleek dat de analysetool op de computer de dichtheid van insecten goed kan meten. Echter, om de grootte van de individuele insecten goed te schatten is nog verdere ontwikkeling nodig van de software.
De activiteiten en resultaten van het project zijn in verschillende artikelen en rapportages verwerkt.

Landelijke database: meer zicht op factoren die insectendichtheid beinvloeden

Op dit moment is een website in ontwikkeling, waarop vrijwilligers en onderzoekers zelf foto's van plakvallen kunnen uploaden die vervolgens op een centrale plek worden geanalyseerd en bewaard. Daarmee kan op den duur een grote landelijke database kunnen worden opgezet waarbij gebieden, beheerpakketten en bedrijfstypen onderling vergeleken kunnen worden. Het prototype van de analysetool zal komend jaar met vrijwilligers uitgetest worden.

Projectorganisatie

Dit project dat loopt van 2017-2018 is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds, SBNL Natuurfonds en Rabobank Purmerend en natuurlijk alle betrokken vrijwilligers en agrariërs. Bij de uitvoering zijn ANV Water, Land en Dijken, Naturalis Biodiversity Center, EIS Kenniscentrum Insecten en het Louis Bolk Instituut betrokken.

 


Vrijwillgers helpen met het plaatsen, fotograferen en weghalen van de plakvallen


Sorry, u bent doorverwezen naar een medewerker die niet bestaat of die niet meer werkt bij het Louis Bolk Instituut