Mobile nav

Natuurinclusief boeren voor melkveehouders in de gemeente Ede

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Natuurinclusief boeren voor melkveehouders gemeente Ede

De emeente Ede stimuleert natuurinclusieve landbouw door middel van het oprichten van een Leernetwerk. De gemeente werkt samen met het Louis Bolk Instituut aan verschillende thema's die vallen binnen natuurinclusieve landbouw, zoals bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit. De thema's worden besproken met agro-experts vanuit het hele land (o.a. René Jochems van Groeibalans en Frank Verhoeven van Boerenverstand). Daarnaast worden de ervaringen van de verschillende boeren met elkaar gedeeld binnen het netwerk.

Het leernetwerk voor melkveehouders in de gemeente Ede is gestart in september 2019 en loopt tot het najaar van 2020. Het leernetwerk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 4 kennissessies, over Waterkwaliteit, Bodemkwaliteit & Gewasproductie, Biodiversiteit & Landschap en Bedrijfsvoering & Economie (meer voer van eigen land);
  • 4 veldexcursies naar voorlopers op het gebied van natuurinclusieve landbouw;
  • 4 themagerichte leertafels;
        Verslag 1ste Themagerichte Leertafel – Kruidenrijkgrasland
  • de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met een biodiversiteitsmonitor;
  • een maatwerktraject waarin een adviseur u begeleidt om een bedrijfsspecifiek actieplan voor biodiversiteit te maken.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Merel Hondebrink van het Louis Bolk Instituut (per e-mail of 06-11456350), of met de gemeente Ede via Roshini van den Bergen (per e-mail of 06-28538097).


Het Leernetwerk Natuurinclusieve landbouw wordt mede mogelijk gemaakt door:

   

Projectleider

Merel A. Hondebrink MSc

Onderzoeker Duurzaam bodembeheer