Mobile nav

Biodiversiteit in Brabant

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Biodiversiteit in Brabant

Biodiversiteit voor boer en recreant

In de regio's Duinboeren en De Kempen werken melkveehouders en akkerbouwers aan meer biodiversiteit op hun bedrijf. Dit leidt tot een aantrekkelijk landschap en tot robuuste en duurzame agrarische bedrijfssystemen. De projecten, die deel uitmaken van het overkoepelende Boeren en Agrobiodiversiteit Brabant, worden gefinancierd door de Provincie Brabant. De uitvoering is in handen van adviseurs en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, i.s.m. Stichting Overlegplatform Duinboeren en verschillende ZLTO-afdelingen.

Slim gebruik van natuurlijke processen

Door slim gebruik te maken van natuurlijke processen op het agrarische bedrijf, kan de boer al veel winnen. Samen met onderzoekers kijken boeren naar maatregelen op allerlei niveaus die biodiversiteit bevorderen om te zien hoe de maatregelen beter bij hun bedrijf kunnen passen. Effectieve maatregelen zijn bijvoorbeeld grasklaver-mengsels in plaats van mono-cultures Engels raaigras, het kruisen van verschillende veerassen of vruchtwisseling. Deze ondernemers lopen voorop en inspireren agrarische bedrijven in de omgeving om succesvolle strategieen over te nemen. Zo profiteert een groter gebied in Brabant van inzicht en ervaring uit dit project.

Ervaring in biodiversiteitsprojecten

De projecten lopen van 2010 - 2013. Het Louis Bolk Instituut heeft ze toegekend gekregen vanwege -onder meer - de brede ervaring in eerdere projecten ten behoeve van biodiversiteit in Noord-Brabant. De meest recente resultaten uit die projecten kunt u downloaden.

Voor overige biodiversiteitsprojecten kunt u contact opnemen met Marleen Zanen (akkerbouw) of Nick van Eekeren (melkveehouderij)
Projectleider

Nick J.M. van Eekeren

Agrobiodiversiteit en Duurzame Veehouderij