Mobile nav

Bij, Boer en Burger

Home >> Duurzame landbouw >> Biodiversiteit >> Bij, Boer en Burger

Bijen terug op het landbouwbedrijf

Steeds minder boeren houden zelf bijen. Toch vervullen honingbijen een belangrijke rol op het agrarische bedrijf: ze zorgen voor bestuiving en dus vruchtzetting. Bijen hebben daarvoor drachtplanten nodig zoals kruiden, struiken en bomen. Deze elementen zijn echter steeds minder aanwezig op het platteland. In het project 'Bij, Boer en Burger' (2014-2016) gaan agrarische ondernemers aan de slag met bijen, begeleid door een professionele imker. Ze planten ook meer drachtplanten op en rond het bedrijf. Het doel is om de  invloed van bijen op het landbouwbedrijf te onderzoeken en de kennis over de sociale aspecten van bijenvolken te vergroten.

Onderzoek op het BD-bedrijf

Op acht biologisch-dynamische bedrijven zijn sinds kort weer bijenvolken gehuisvest. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut monitoren en analyseren de veranderingen op en rond het bedrijf als gevolg van de herintroductie van de bij. Ze voeren gedurende meerdere jaren metingen uit. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar drachtplanten, en het bijenvolk als organisme op het bedrijf.

Ketenaanpak voor de bij

Het project 'Bij, boer en burger' is opgezet door het Louis Bolk Instituut, Odin-Estafette, Stichting Demeter, BD Vereniging.  Stichting Odin-imkerijen en Iona Stichting hebben donateursacties opgezet om te sponsoren. De deelnemende agrarische bedrijven zijn Thedinghsweert (Kerk-Avezaath), De Vijfsprong (Vorden), GAOS (Swifterbant), Zonneboog (Lelystad), Zonnehorst (Punthorst), De Beukenhof (Breda), Remeker (Lunteren), Vos (Kraggenburg) en Fruitweelde (Ingen). Doordat het project een samenwerkingsverband is van meerdere partijen, wordt de gehele keten bereikt: van boer tot burger. Aan het eind van het project (2016) zullen de resultaten onder meer gepubliceerd worden via deze website.

Meer informatie
Willemijn Cuijpers


Odin-imker Jos Willemse neemt een stuifmeelmonster

 


Larven van de honingbij eten nectar en stuifmeel