Mobile nav

Duurzame landbouw

Home >> Duurzame landbouw

Meer dan 40 jaar ervaring in onderzoek duurzame landbouw

Overheden, provincies, beleidsmakers, natuurorganisaties, boeren en bedrijven hebben diverse uitdagingen bij het verduurzamen van de landbouw: reductie van CO2-uitstoot, vermindering van pesticidengebruik, diervriendelijke stalinrichting ontwikkelen of duurzaam bodemgebruik stimuleren.

Om de juiste stappen te kunnen zetten, is expertise en onderzoek nodig. Het kennisinstituut Louis Bolk Instituut loopt voorop in duurzame landbouw. Tenslotte hebben we meer dan 40 jaar ervaring in onderzoek en advies binnen de biologische en duurzame landbouw. Veel projecten zetten wij op in nauwe samenwerking met Wageningen UR, het Zwitserse onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw FiBl en andere Europese kennisinstellingen.