Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum?


Percelen met beheerpakket voor weidevogels hebben veelal een uitgestelde maaidatum totdat de meeste kuikens vliegvlug zijn. Ondanks grote voordelen is dit pakket nog niet ideaal voor zowel weidevogels als grasopbrengst. Als alternatief zijn er beheerpakketten beschikbaar waarbij een late maaidatum wordt gecombineerd met voorweiden. We hebben onderzocht: werken deze pakketten voldoende?

Recente Publicaties


COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg – COCOZ
Meer info
Naar een natuurinclusieve akkerbouw
Meer info
Planty Organic: Voortgang 2018
Meer info
Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Meer info