Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Koninklijke Onderscheiding voor Lammerts van Bueren


Vanwege haar niet-aflatende inzet voor duurzame en biologische landbouw en passie voor veredeling ontvangt Lammerts vandaag de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de burgemeester van Utrecht.

Recente Publicaties


Impact biologische boodschappenmand
Meer info
Verhogen van groente- en fruitconsumptie - (Biologische) groente en fruit interventie bij kinderen in kinderdagverblijven
Meer info
Predictors of Diet-Induced Weight Loss in Overweight Adults with Type 2 Diabetes
Meer info
Geschiktheid van de Kringloopwijzer als beleidsinstrument - expert judgement
Meer info