Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Nick van Eekeren in het AD over smalle weegbree


Er is door het Louis Bolk onderzoek gedaan op de Proefboerderij in Zegveld naar het effect droogte op smalle weegbree. Het resultaat is zeer hoopvol en aanleiding tot een mooi artikel in het Algemeen Dagblad geschreven door Gijs Kool.


Recente Publicaties


Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat
Meer info
Oriënterende ammoniak- en methaanmetingen in de Kwatrijnstal
Meer info
Planty Organic 5 jaar
Meer info
Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven
Meer info