Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Louis Bolk Instituut klaar voor een duurzame toekomst


Het Louis Bolk Instituut is positief over de landbouwvisie van minister Carola Schouten. ‘De omslag naar een kringlooplandbouw sluit aan bij de kennis die ons instituut al 40 jaar genereert’, zegt directeur-bestuurder Jan Willem Erisman. ‘Maar punt van zorg is dat de focus op de wereldmarkt, naast een landbouw in balans met natuur en landschap, niet volhoudbaar is. Ook aandacht voor voedsel in relatie tot gezondheid ontbreekt.’

Recente Publicaties


Oriënterende ammoniak- en methaanmetingen in de Kwatrijnstal
Meer info
Planty Organic 5 jaar
Meer info
Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven
Meer info
Biodiverse akkerbouw
Meer info