Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Onderzoeker bodem en landbouw


Voor het versterken van het programma Duurzaam Bodembeheer zijn wij op zoek naar een onderzoeker. Je bent analytisch, klantgericht, innovatief, ondernemend en ontwikkelings- en resultaatgericht, met zelf organiserend vermogen en flexibel in sociale omgang en samenwerking.


Recente Publicaties


Naar een natuurinclusieve akkerbouw
Meer info
Planty Organic: Voortgang 2018
Meer info
Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Meer info
Handleiding goed koolstofbeheer
Meer info