Mobile nav

Projecten

Boomteelt integreren in de landbouw: een interessante optie voor boer, milieu en biodiversiteit. Daarom onderzoeken we welke combinaties van bomen en struiken met vee goed inpasbaar zijn op agrarische bedrijven.

Lees meer
Teruglopende biodiversiteit vergroot de effecten van klimaatverandering en beperkt de variatie op het bord. Daarom het project Diversifood: meer diversiteit draagt bij aan robuustere en stabielere landbouwsystemen.

Lees meer
Ouders van kinderen met kanker blijken regelmatig (in 40% van de gevallen) aanvullende zorg in te zetten tijdens of na de behandeling om het welzijn van hun kind te verbeteren.

Lees meer
Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, is het Louis Bolk Instituut een project gestart onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (najaar 2014 - voorjaar 2016).

Lees meer
Ruim 250 Gelderse melkveehouders werken ketengericht aan het verminderen van mineralenverlies en het efficient benutten van mineralen op hun bedrijf.

Lees meer

Actueel


Vier vacatures voor onderzoekers landbouw


Voor het versterken onze programma's zijn wij op zoek naar ervaren en innovatieve onderzoekers in de landbouw.

Recente Publicaties


Quick scan mest en bodemkwaliteit
Meer info
Jaarverslag 2017 Louis Bolk Instituut
Meer info
Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat
Meer info
Oriënterende ammoniak- en methaanmetingen in de Kwatrijnstal
Meer info