Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Sjef J.J.M. Staps

Ing. Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Ing. Sjef J.J.M. Staps
Proceedings etc. (1)
Brochures, boeken & rapporten (17)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (13)


Proceedings etc.


Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps, B.G.H. Timmermans. 2008. Dutch (organic) agriculture, carbon sequestration and energy production. p. 88-91. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Efficiënte keten: Preventie van reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, H. Axmann, L. Janmaat. 2019. Efficiënte keten: Preventie van reststromen: Rapportage 2017/2018. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 60 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koolstofboeren:  aanvullende metingen 2018
Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018: Koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker. Rapport 2019-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 66 p.
Download full text pdf, 4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Handleiding goed koolstofbeheer
Staps, J.J.M. 2018. Handleiding goed koolstofbeheer: December 2018. Rapport 2017-038 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 30 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verkenning van de perspectieven  voor koolstof opslag  in agrarische bodems van Noord-Brabant
Koopmans, C.J., J.J.M. Staps, M.A. Hondebrink MSc, N.J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant. Rapport 2018-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Efficiënte keten: Preventie reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, B. van Gogh, M. van der Brugh. 2017. Efficiënte keten: Preventie reststromen: Rapportage 2015/2016. Rapport 2017-008 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 59 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Trends in bodem- en gewaskwaliteit
Hospers-Brands, A.J.T.M., J.J.M. Staps, P. Voshol. 2017. Trends in bodem- en gewaskwaliteit: Literatuurstudie. Rapport 2017-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.
Download full text pdf, 0,72 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming
Staps, J.J.M., C. ter Berg, A. van Vilsteren, E.T. Lammerts van Bueren, T.H. Jetten. 2015. Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming: Casus: Vruchtbaar Flevoland, van bodemdegradatie en diepploegen naar integrale duurzame productie in Flevoland. Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding. 58 p.
Download full text pdf, 5,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger
Staps, J.J.M., M. Zanen, C. ter Berg. 2015. Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Over de crisis niets dan goeds -  Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop
Staps, J.J.M. 2013. Over de crisis niets dan goeds - Klimaat en biodiversiteit: inspirerende gesprekken over urgentie en hoop. Christofoor, Zeist. 287 p.
Meer info

Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen
Nauta, W.J., J.J.M. Staps. 2011. Kansen voor pluimveemest in de gehele biologische productieketen. Rapport 2011-014 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Bestel prijs: €12.50; bestelnr:2011-014 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bokhorst, J.G., J.J.M. Staps. 2010. Vervolgonderzoek verhoogde nikkelgehalten in grondwater in de provincie Flevoland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Meer info

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010
Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010. Rapport 2010-028LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 51 p.
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, W. Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. Rapport 2010-032 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en anders Bemesten
Scholberg, J., C. ter Berg, J.J.M. Staps, J. van Strien. 2010. Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie: Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009 [with summary in English]. Rapport 2010-007LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 0,82 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps, C. ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009. Rapport 2010-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 6,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie
Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps. 2008. Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie. Rapport LD16. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Download full text pdf, 410 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Timmermans, B.G.H., J.J.M. Staps, C. ter Berg, R. Bruinenberg. 2008. Minder en Anders Bemesten: Courgette met grasklaver voorvrucht bij Hans en Jan Rozendaal. 21 p.
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Gezondheid als verbindend thema
Staps, J.J.M. 2020. Gezondheid als verbindend thema. Stadswerk. 4/2020:8-10.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Positieve Gezondheid de wijk in!
Wietmarschen, H. van, J.J.M. Staps. 2019. Positieve Gezondheid de wijk in!: Handleiding Integrale Wijkaanpak op basis van Positieve Gezondheid en Leefomgeving. 6 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2019-033 VG; nieuw venster
Download full text pdf, 5,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Waardevolle Landbouw
Staps, J.J.M. 2016. Waardevolle Landbouw. De Helling. Herfst 2016.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Staps, J.J.M., W.J. Nauta. 2011. Kansen voor Kippemest: Met -verbeterde- pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten. Ekoland. 4-2011, p. 25-27.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #9
Bokhorst, J.G., K. Blok, E. van Essen, E. Elferink, G. Kuneman, P. Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, L. Vlaar, E. Hees, J.J.M. Staps. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #9. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 5,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Berg, C. ter, J.J.M. Staps. 2010. De nieuwe mestwetgeving: Kansen en knelpunten voor de biologische sector. Ekoland. 9-2010, p. 23-25.
Meer info

Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?
Scholberg, J., J.J.M. Staps. 2010. Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?: Minder afhankelijk worden van dierlijke mest. Ekoland. 3-2010, p. 11-13.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief
Nauta, W.J., W.J.M. Cuijpers, J.J.M. Staps, J. Scholberg. 2010. Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief. Biokennisbericht Bodemvruchtbaarheid #2. Biokennis, Wageningen.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen, W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #5
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat, Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Staps, J.J.M., C. ter Berg. 2008. Maatschappelijke stromen: compost en digestaat. Ekoland. 5-2008, p. 24-25.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nauta, W.J., J.J.M. Staps. 2008. Koppelbedrijven veluwe-ijsselvallei nieuwsbrief. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 450 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Proceedings etc. (1) | Brochures, boeken & rapporten (17) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (13)


Sjef Staps in de media

Artikel over Sjef Staps en een model om de wijk gezonder te maken met het spinnenweb (11 juli 2018)

Opinieartikel Sjef Staps en Jan Willem Erisman in Trouw (5 december 2017)

Lees het interview met Sjef Staps in Nederlands Dagblad (13 juni 2016) ‘Vervuild Nederland: Misschien is er een ramp nodig’.

Lees het interview met Sjef Staps in Nederlands Dagblad (4 januari 2016): "Flevopolder verschraalt".

Lees het interview met Sjef Staps in Boerderij Vandaag (27 november 2015): "Meer bodem dan je omploegt is er niet". 

Lees het artikel in Landwerk van juli 2015 met Sjef Staps over bodemvruchtbaarheid.

Radiointerview met Sjef Staps en Coen ter Berg bij Vara's Vroege Vogels over de gevolgen van diepploegen op de bodemvruchtbaarheid (april 2015).  

 

 


Sjef Staps is auteur van het boek 'Over de crisis niets dan goeds'. Lees het interview met hem naar aanleiding van dit boek (Trouw, 8 oktober 2013)

Lees het interview met Sjef Staps en Marleen Zanen 'Zonder duurzaam beheer minder groei' (Nieuwe Oogst, februari 2013)