Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Leen Janmaat

Ing. Leen Janmaat

Senior Adviseur

T: +31(0)343 523860 (algemeen)
M: 06-44197920

 
Publicatie(s) door Ing. Leen Janmaat
Artikelen in wetenschappelijke journals (2)
Brochures, boeken & rapporten (23)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (69)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Understanding obstacles and opportunities for successful market introduction of crop varieties with resistance against major diseases.
Nuijten, E., J. de Wit, L. Janmaat, A. Schmitt, L. Tamm, E.T. Lammerts van Bueren. 2017. Understanding obstacles and opportunities for successful market introduction of crop varieties with resistance against major diseases. Organic Agriculture (first online).
DOI: 10.1007/s13165-017-0192-8
Meer info

Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation
Cuijpers, W.J.M., A.W.G. van der Wurff, L. Janmaat. 2011. Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation. Acta Horticulturae. 915:125-132.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Micronutriënten
Janmaat, L. 2020. Micronutriënten: Gezonde grond voor een gezond gewas. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 46 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2019. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 79 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Efficiënte keten: Preventie van reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, H. Axmann, L. Janmaat. 2019. Efficiënte keten: Preventie van reststromen: Rapportage 2017/2018. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 60 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld
Koopmans, C.J., T. te Grotenhuis, L. Janmaat. 2018. Compostgebruik op Demeterbedrijven in beeld. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 16 p.
Download full text pdf, 5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bio Duurzaam
Janmaat, L. 2017. Bio Duurzaam: Van goed naar beter. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Bijenvolken als onderdeel van het landbouwbedrijf: Bijdragen van boer tot burger voor een bloeiend platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik
Janmaat, L. 2015. Verwerken van maaisel voor landbouwkundig gebruik: Waarde van compost, bokashi en bermgraskuil als meststof. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.
Download full text pdf, 5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2015. Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof. Rapport 2015‐029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijen op het landbouwbedrijf
Luske, B., L. Janmaat. 2015. Bijen op het landbouwbedrijf: Werken aan een bijvriendelijker platteland. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk
Hospers-Brands, A.J.T.M., G.J.H.M. van der Burgt, L. Janmaat. 2015. Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband: Plantaardige meststoffen in de praktijk. 20 p.
Bestel prijs: €10; bestelnr:2015-004 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Aanleg en onderhoud van akkerranden
Luske, B., A.J.T.M. Hospers-Brands, L. Janmaat. 2015. Aanleg en onderhoud van akkerranden: Onkruid de baas blijven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wintergroenten.nl
Janmaat, L., B. Willems, L. Mertens. 2014. Wintergroenten.nl: Teelttips voor groenten onder glas. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiversiteit onder glas: Voedsel voor luizenbestrijders
Janmaat, L., C. Bloemhard, R. Kleppe. 2014. Biodiversiteit onder glas: Voedsel voor luizenbestrijders. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 4,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compost composities
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2014. Compost composities: Bodem, bemesting en ziektewering. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2014. Equivalentie van het EKO-keurmerk: Vergelijkende studie naar Europese Biologische Pluslabels. Rapport 2014-015 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 10 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Weerbare bodemwijzer
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers. 2012. Weerbare bodemwijzer. Rapport 2012-050 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:2012-050 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2012. Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem. Rapport 2012-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten
Nuijten, E., L. Janmaat, E.T. Lammerts van Bueren. 2012. Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten: Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten. Rapport 2012-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 34 p.
Download full text pdf, 0,54 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologisch Ondernemen Legpluimvee
Wagenaar, J., L. Janmaat, M.W.P. Bestman, F. Leenstra, M. van Krimpen, C. Verwer, M. Groot, T. van Asseldonk, R. Paardekooper. 2012. Biologisch Ondernemen Legpluimvee. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 4,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologisch telen doe je in de grond
Janmaat, L. 2009. Biologisch telen doe je in de grond: Handleiding voor een vruchtbare kasbodem. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. Rapport LB25. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat, S.P.C. Groot. 2008. Uitgangsmateriaal voor smaakvolle producten: Kan plantaardig uitgangsmateriaal bijdragen aan de profilering van de biologische sector als leverancier van gezonde en smaakvolle producten? Rapport Plant Research International 250. Plant Research International, Wageningen.
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Biologisch met kunst en vliegwerk
Janmaat, L. 2017. Biologisch met kunst en vliegwerk: Verslag van een studiereis met glasgroentetelers naar Sicilië. Ekoland. maart, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De Noorderhoeve
Janmaat, L. 2017. De Noorderhoeve: Synergie houdt gemengd landbouwbedrijf gaande. Ekoland. april, p. 20.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Oirschot Organics houdt  van klein
Janmaat, L. 2017. Oirschot Organics houdt van klein: Gezocht en gewenst: jonge ondernemer voor de teelt van en klanten voor afname van minigroenten. Ekoland. maart, p. 17-19.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Teeltrecepten voor nieuwe rassen
Janmaat, L. 2017. Teeltrecepten voor nieuwe rassen: De strijd tegen phytophthora gaat altijd door, nieuwe rassen vragen extra aandacht van de telers. Ekoland. februari, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wat is beter: compost of bokashi?
Janmaat, L. 2017. Wat is beter: compost of bokashi? Ekoland. juni, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid
Daniels, L., L. Janmaat. 2017. Edith Lammerts van Bueren neemt afscheid: Van docent Biologische Teelt naar Hoogleraar Veredeling. Ekoland. november, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cursus Demeter Voedingskwaliteit
Janmaat, L. 2016. Cursus Demeter Voedingskwaliteit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 3 p.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koplopers in duurzaamheid
Janmaat, L. 2016. Koplopers in duurzaamheid: Tuinders en winkeliers nemen elkaar de maat. Ekoland. December, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst
Janmaat, L. 2016. Snelle opschaling resistente aardappelrassen gewenst: Natte periode actualiseert kwetsbaarheid voor phytophthera. Ekoland. Juli/augustus, p. 32-33.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter
Janmaat, L. 2016. Verdiepingscursus: Doorschakelen naar Demeter. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 0,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eerlijk zaad als basis van biologische producten
Janmaat, L., E. Nuijten, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Eerlijk zaad als basis van biologische producten: Eosta neemt stelling en steunt veredeling zaadvaste rassen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Fair seed as a basis for organic products
Janmaat, L., E. Nuijten, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Fair seed as a basis for organic products: Eosta takes a stand and supports the breeding of open-pollinated varieties. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Freies Saatgut als Basis für Bio-Lebensmittel
Janmaat, L., E. Nuijten, E.T. Lammerts van Bueren. 2016. Freies Saatgut als Basis für Bio-Lebensmittel: Eosta besieht Stellung und unterstützt Züchtung samenfester Sorten. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat, J.G. Fuchs. 2016. Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses. p. 13-27. In Van der Wurff, A., J.G. Fuchs M. Raviv and A.J. Termorsthuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

How growers can assess compost quality
Fuchs, J.G., L. Janmaat. 2016. How growers can assess compost quality. p. 99-104. In Van der Wurff, A.W.G., J.G. Fuchs, M. Raviv and A.J. Termorshuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster
Meer info

What control measures do we need for compost production and use
Fuchs, J.G., L. Janmaat, M. Raviv. 2016. What control measures do we need for compost production and use. p. 53-62. In Van der Wurff, A.W.G., J.G. Fuchs, M. Raviv and A.J. Termorshuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 460 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Organic 3.0
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat. 2016. Organic 3.0. Ekoland. Januari, p. 18-19.
Download full text pdf, 0,89 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Met bomen meer bijen
Luske, B., L. Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen: Bomen en struiken terug op het landbouwbedrijf. Ekoland. oktober, p. 20-21.
Download full text pdf, 0,81 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compost power
Janmaat, L. 2015. Compost power: Compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest. Ekoland. Januari 2015, p. 16-19.
Download full text pdf, 0,89 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Digestaat, gebruik en regelgeving
Janmaat, L. 2015. Digestaat, gebruik en regelgeving: Stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof. Ekoland. April 2015, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,74 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Jaar van de Bodem blijft inspireren
Janmaat, L. 2015. Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. Ekoland. Juli/augustus 2015, p. 16-17.
Download full text pdf, 0,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Op zoek naar het ideale bodemprofiel
Janmaat, L. 2015. Op zoek naar het ideale bodemprofiel: Over kruimige aarde, rode en grauwe wormen, pendelaars en wel of niet frezen. Ekoland. Februari 2015, p. 21.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bijen horen er bij
Janmaat, L., B. Luske. 2015. Bijen horen er bij: Bijen zorgen voor de vruchtzetting en verrijken het leven op het boerenbedrijf. Ekoland. september 2015, p. 14-15.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Get a taste of new talented Robust potato cultivars
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat, A. Zeelenberg. 2015. Get a taste of new talented Robust potato cultivars. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12
Luske, B., D. Dirks, L. Janmaat, R. Boevink, M. Boogaard, J. Zevenbergen, I. Barten, D. van der Maat, A. Koelemeijer, C. van den Berg, L. Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11
Luske, B., J.W. Erisman, L. Janmaat, L. Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 4,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, E., A. Zeelenberg, L. Janmaat, E.T. Lammerts van Bueren. 2015. Various ways for successful Cultivar introduction in the market. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 6 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De oogst van Bloeiend Bedrijf
Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman, L. Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf: Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Bestel prijs: €3.00; bestelnr:2015-002 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?
Verwer, C., H. van Kasteren, J. Gielen, J. Postma, L. Janmaat, L. Vermaas, W. Verstraete. 2015. Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?
Download full text pdf, 9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Op zoek naar de ideale aardappel
Janmaat, L. 2014. Op zoek naar de ideale aardappel: Introductie van nieuwe generatie resistente aardappelrassen kost veel tijd en moeite. Ekoland. December 2014, p. 30-31.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Praktijknetwerken Nieuwsbrief Oktober 2014
Janmaat, L. 2014. Praktijknetwerken Nieuwsbrief Oktober 2014. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers, B. Willems, M. Mulder. 2014. Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?
Download full text pdf, 3,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?
Bestman, M.W.P., L. Janmaat. 2014. Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?: Uit onderzoek blijkt dat agroforestry nuttig is, maar is het ook lonend? Ekoland. Juli/augustus, p. 22-23.
Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Maak kennis met nieuwe talentvolle robuuste aardappelrassen
Lammerts van Bueren, E.T., L. Janmaat, A. Zeelenberg. 2014. Maak kennis met nieuwe talentvolle robuuste aardappelrassen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:; nieuw venster
Download full text pdf, 2,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10
Luske, B., L. Janmaat, J. de Wit, M. Vlaswinkel, L. Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Geintegreerde beheersing van het graanhaantje
Luske, B., L. Janmaat, M.M. Bos, L. Daniels. 2014. Geintegreerde beheersing van het graanhaantje. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Bestel prijs: €2; bestelnr:2014-036 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 0,68 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur
Bos, M.M., B. Luske, L. Janmaat. 2014. Akkernatuur - Herken en stimuleer nuttige natuur. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 7,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld
Janmaat, L. 2013. De in's en out's van moderne hybridisatie van groenterassen: hybridezaden kunnen door traditionele methoden of door genetische modificatie technieken worden ontwikkeld. Ekoland. 33(9):22-23.
Download full text pdf, 0,62 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaamheidstoets voor biologische ondernemers: een overzicht van duurzaamheidstoetsen en hun toepassingen
Janmaat, L. 2013. Duurzaamheidstoets voor biologische ondernemers: een overzicht van duurzaamheidstoetsen en hun toepassingen. Ekoland. 33(4):8-9.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs
Janmaat, L. 2013. KennisCoalitie Organics: nieuw samenwerkingsverband in onderwijs. Ekoland. 33(1):25-25.
Download full text pdf, 470 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Praktijknetwerken Nieuwsbrief December 2013
Janmaat, L. 2013. Praktijknetwerken Nieuwsbrief December 2013. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013
Janmaat, L. 2013. Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat
Bokhorst, J.G., L. Janmaat. 2013. Bio-landbouw toegerust voor fosfaatkringlopen: goede bodemstructuur en bodemleven bron van fosfaat. Ekoland. 33(7/8):22-23.
Download full text pdf, 0,59 MB; opent in nieuw venster
Meer info

New models for plant breeding: Key elements for collaboration within the food chain
Nuijten, E., L. Janmaat, E.T. Lammerts van Bueren. 2013. New models for plant breeding: Key elements for collaboration within the food chain. Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Wageningen, Driebergen. 4 p.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit
Schlaman, G., L. Janmaat. 2013. Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. Ekoland. 33(7/8):18-21.
Download full text pdf, 0,86 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013
Bos, H., L. Mertens, M. van Diemen, L. Janmaat, W.J.M. Cuijpers. 2013. Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemesten met  visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting
Janmaat, L. 2012. Bemesten met visie en precisie : Bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting. Ekoland. 32(5):10-11.
Download full text pdf, 0,61 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bolkpionier Jan Bokhorst  gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn
Janmaat, L. 2012. Bolkpionier Jan Bokhorst gaat met pensioen : Eigen identiteit van de biologische landbouw moet onderscheidend zijn. Ekoland. 32(1):22-23.
Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Van bestraffende controle naar  stimulerende certificering : Biologisch-dynamische boeren inspireren elkaar door middel van collegiale toetsing
Janmaat, L. 2012. Van bestraffende controle naar stimulerende certificering : Biologisch-dynamische boeren inspireren elkaar door middel van collegiale toetsing. Ekoland. 32(9):26-27.
Download full text pdf, 370 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #15
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen, B. Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Meer info

Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit
Janmaat, L. 2011. Bedrijf in Beeld - Arnica Kwekerij beheert biodiversiteit. Ekoland. 9-2011, p. 18-21.
Download full text pdf, 0,67 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologische glastuinbouw de grond uit? Discussie over invulling spelregels binen EU  laait op
Janmaat, L. 2011. Biologische glastuinbouw de grond uit? Discussie over invulling spelregels binen EU laait op. Ekoland. 4-2011, p. 22-23.
Meer info

Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo
Janmaat, L. 2011. Landbouw, natuur en de rol van boer en overheid - een interview met Geert de Snoo. Ekoland. 9-2011, p. 12-13.
Download full text pdf, 440 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bedrijfsnetwerk   pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders
Wagenaar, J., L. Janmaat. 2011. Bedrijfsnetwerk pluimveehouderij verbindt: Meer afstemming tussen opfokkers, broederijen en legpluimveehouders. Ekoland. 5-2011, p. 26-27.
Download full text pdf, 360 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten
Janmaat, L. 2010. Biologische mestwensen: Alle uitgangspunten, regels en knelpunten. Ekoland. 10-2010, p. 36-37.
Download full text pdf, 270 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op
Janmaat, L. 2010. Natuurlijk middel ruimt ziekteverwekkers op. Ekoland. 3-2010, p. 18-20.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Van wieg tot wieg
Janmaat, L. 2010. Van wieg tot wieg: Van regel tot regel. Ekoland. 2-2010, p. 25-27.
Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #8
Janmaat, L., G.J.H.M. van der Burgt, M. Zanen, L. Vlaar, P. Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Janmaat, L., H. Brinks. 2010. Biologische tafelaardappels: eet smakelijk? Deelnemers BioImpuls werken aan productieverbetering. Ekoland. 12-2010, p. 10-11.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat
Janmaat, L., J.G. Bokhorst, C. Rougoor, W. Chardon, P. van Erp, A. Reijneveld, R. Postma, B.G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Janmaat, L. 2009. Biokwekerij Poldervaart: Biologisch telen is een grote ontdekkingsreis. Ekoland. 2009-3, p. 20-21.
Meer info

Janmaat, L. 2009. Klimaatneutrale biokas: Verticale luchtbeweging zorgt voor doorbraak. Ekoland. 10-2009, p. 20-21.
Meer info

Janmaat, L. 2009. Verdieping door beroepsontwikkeling: Aandacht voor de persoon in het bedrijf. Ekoland. 2009-1, p. 25.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #3
Janmaat, L., M.M. Bos, J.G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt, A. Visser, J. Thoelen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #3. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen, W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #5
Vliet, J. van, J.G. Bokhorst, J.J.M. Staps, L. Janmaat, Bodemadvies DLV Plant. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #5. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Janmaat, L. 2006. De smaak van biologische groenten. Biofood. , p. 17-19.
Meer info

Bokhorst, J.G., L. Janmaat. 2006. Kwaliteit biologische peen loopt achteruit: Nog onvoldoende inzicht in stikstofdynamiek bodem. Ekoland. , p. 24-25.
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (2) | Brochures, boeken & rapporten (23) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (69)