Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Bart Timmermans

Dr. Bart G.H. Timmermans

Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Dr. Bart G.H. Timmermans
Artikelen in wetenschappelijke journals (3)
Proceedings etc. (12)
Brochures, boeken & rapporten (29)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (14)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Phytoextraction of Soil Phosphorus by Potassium-Fertilized Grass-Clover Swards
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2016. Phytoextraction of Soil Phosphorus by Potassium-Fertilized Grass-Clover Swards. J. Environ. Qual. 45:701-708.
DOI: 10.2134/jeq2015.08.0422
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J. Scholberg, A.M. Osman. 2011. Effects of nitrogen application on grain nitrogen content, deoxinivalenol contamination and weeds in organic wheat. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. 2011(58):123-129.
Meer info

Timmermans, B.G.H., A.M. Osman, G.J.H.M. van der Burgt. 2009. Differences between spring wheat cultivars in tolerance to Fusarium seedling blight under organic field conditions. European Journal of Plant Pathology. 125(3):377-386.
Meer info

Proceedings etc.


Quality of apple trees and apples in poultry free range areas
Timmermans, B.G.H., M.W.P. Bestman. 2016. Quality of apple trees and apples in poultry free range areas. p. 420-423. In: 3rd European Agroforestry Conference 2016. Montpellier, France. 23-25 mei.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Phytoextraction of soil phosphorus by grass-clover as a synergy between agriculture and nature restoration
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2016. Phytoextraction of soil phosphorus by grass-clover as a synergy between agriculture and nature restoration. p. 585-587. In: EGF 2016: 26th EGF General Meeting on "The Multiple Roles of Grassland in the European Bioeconomy". Trondheim, Norway. 4-8 September.
Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Soil and water salinization and the development of organic saline crops
Timmermans, B.G.H., A.J.T.M. Hospers-Brands. 2014. Soil and water salinization and the development of organic saline crops. p. 795-798. In: 4th ISOFAR Scientific Conference. Istanbul, Turkey. 13-15 oktober 2014.
Download full text pdf, 390 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Organically grown grassclover in nature areas to remove soil phosphate for development of specious rich grasslands
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2014. Organically grown grassclover in nature areas to remove soil phosphate for development of specious rich grasslands. p. 799-802. In: 4th ISOFAR Scientific Conference. Istanbul, Turkey. 13-15 oktober 2014.
Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Differences in leaf litter, ascospore production and infection of pear scab (Venturia pirina) in Dutch organic orchards
Timmermans, B.G.H., P.J. Jansonius. 2012. Differences in leaf litter, ascospore production and infection of pear scab (Venturia pirina) in Dutch organic orchards. p. 253-259. In: Eco-fruit : 15th international conference on cultivation technique and phytopathological problems in organic fruit-growing and viticulture. Hohenheim. 20-22 February 2012.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Effects of beetroot Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina in a one-year field trial on an organic conference orchard
Timmermans, B.G.H., P.J. Jansonius, R. Bruinenberg. 2010. Effects of beetroot Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina in a one-year field trial on an organic conference orchard. p. 322-325. In: Ecofruit. 14th International Conference on Organic Fruit-Growing. Hohenheim. 22-24 February 2010.
Download full text pdf, 60 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J. Scholberg. 2009. The NDICEA model: a supporting tool for nitrogen management in arable farming. In: 9th European summer Academy on organic farming. 24-26 June 2009.
Download full text pdf, 50 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans. 2008. Soil Nitrogen: research and extension. In: QLIF seminar. Driebergen. 13-15 February 2008.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps, B.G.H. Timmermans. 2008. Dutch (organic) agriculture, carbon sequestration and energy production. p. 88-91. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Timmermans, B.G.H., A.M. Osman. 2007. Differences between spring wheat cultivars for emergence and early development after seed infection with Fusarium culmorum. In: 3 rd QLIF Congress. Hohenheim. 20-23 March 2007.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Scholten, O., G. Steenhuis-Broers, B.G.H. Timmermans, A.M. Osman. 2007. Screening for resistance to Fusarium head blight in organic wheat production. p. 20-23. In: COST SUSVAR Fusarium workshop: Fusarium diseases in cereals - potential impact from sustainable cropping systems. Velence, Hungary.
Meer info

Scholten, O., G. Steenhuis-Broers, A.M. Osman, E.H.G. Bremer, B.G.H. Timmermans. 2006. Differences in levels and mechanisms of resistance to Fusarium head blight in spring wheat cultivars. p. 112. In: 9th European Fusarium Seminar. Wageningen, The Netherlands.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, I. Selin Noren, T. Slier, J. Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 50 p.
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstof Telen
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, H. Havenga, B.G.H. Timmermans. 2020. Stikstof Telen: Voortgang 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 29 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. Wagenaar, J. van 't Hull, M. Hanegraaf, J. de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 54 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2018
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus, B.G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018. Rapport 2019-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans, M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg, U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rapport 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen. Groeiseizoen 2016
Timmermans, B.G.H., M.W.P. Bestman. 2017. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen. Groeiseizoen 2016. Rapport 2016-031 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen
Timmermans, B.G.H., M.W.P. Bestman. 2016. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen: Groeiseizoen 2015. Rapport 2016-008 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes
Cuijpers, W.J.M., B.G.H. Timmermans. 2016. Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes. Rapport 2016-019 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 49 p.
Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013
Wijk, K. van, P.I. Rietberg, B.G.H. Timmermans. 2015. Naar een betere benutting van bodemfosfor: Onderzoek in 2012-2013. Rapport 2015-014 LpP. Louis Bolk Instituut & Wageningen UR, Driebergen & Wageningen. 52 p.
Download full text pdf, 6,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Van landbouw naar natuur - Een efficiënte en effectieve aanpak
Mullekom, M. van, F. Smolders, B.G.H. Timmermans. 2014. Van landbouw naar natuur - Een efficiënte en effectieve aanpak. Onderzoekcentrum B-WARE B.V. / Louis Bolk Instituut, Nijmegen / Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 1,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Erkennen, erzeugen und vermitteln
Vijver, L.P.L. van de, J.R. Bloksma, P.J. Jansonius, B.G.H. Timmermans. 2013. Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Erkennen, erzeugen und vermitteln. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.
Bestel prijs: €12.50; bestelnr:2013-015 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011
Timmermans, B.G.H. 2012. Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie
Timmermans, B.G.H., W. Sukkel, J.G. Bokhorst. 2012. Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie. Rapport 2012-029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 0,52 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemesting biologische fruitteelt
Brouwer, G., B.G.H. Timmermans. 2012. Bemesting biologische fruitteelt. DLV Plant fruitteelt, Boxtel. 22 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie
Elzakker, B. van, P.I. Rietberg, B.G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie. Rapport 2012-052 Int. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 49 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, C. ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, kool 2010. Rapport 2010-027LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 240 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, C. ter Berg. 2010. Minder en anders bemesten: Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2008. Rapport 2010-025LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009
Timmermans, B.G.H., G.J.H.M. van der Burgt, J.J.M. Staps, C. ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009. Rapport 2010-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 6,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren, E. Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009. Rapport 2010-022LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 58 p.
Download full text pdf, 0,57 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren, E. Finke, F.W. Smeding, M.M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting: Handreiking voor de praktijk. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten: Onderzoeksresultaat akkerbouw op klei. Maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010
Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, C. ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten: Onderzoeksresultaat akkerbouw op klei. Maaimeststoffen bij aardappel, Van Strien 2010. Rapport 2010-023LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting
Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J.J.M. Staps, W. Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. Rapport 2010-032 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland
Bos, M.M., N.J.M. van Eekeren, B.G.H. Timmermans. 2010. Bemestingsadvies grasland met natuurdoelen van Landschap Noord Holland. Rapport 2010-003LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 43 p.
Meer info

Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad
Timmermans, B.G.H., P.J. Jansonius, R. Bruinenberg. 2009. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad: Verslag van een éénjarig experiment. 21 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans. 2009. Fusarium in wheat: Effects of soil fertility strategies and nitrogen levels on mycotoxines and seedling blight. Rapport LB29. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Timmermans, B.G.H., J.J.M. Staps, C. ter Berg, R. Bruinenberg. 2008. Minder en Anders Bemesten: Courgette met grasklaver voorvrucht bij Hans en Jan Rozendaal. 21 p.
Meer info

Timmermans, B.G.H., Y.A. Holthuijzen, J.G. Bokhorst. 2008. Phosphate fertilizer made out of sewage sludge: Possibilities for testing and application of phosphate fertilizer made out of sewage sludge by SNB. 33 p.
Meer info

Timmermans, B.G.H., C.J. Koopmans. 2007. Biomassa als energiebron: Een missie voor de biologische en duurzame landbouw? Rapport LT31. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LT31; nieuw venster
Download full text pdf, 0,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Professional apple orchards in poultry free range areas. Get revenues from your investment in animal welfare.
Bestman, M.W.P., B.G.H. Timmermans. 2018. Professional apple orchards in poultry free range areas. Get revenues from your investment in animal welfare. 2 p.
Download full text pdf, 0,57 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide
Timmermans, B.G.H., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide. V-focus. December, p. 29-31.
Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kleinfruit klimaatneutraal telen
Brouwer, G., B.G.H. Timmermans, J. van der Kamp. 2015. Kleinfruit klimaatneutraal telen: Bemesting en diesel leveren grootste bijdrage aan de carbon footprint van bio kleinfruittelers. Ekoland. Maart 2015, p. 26-27.
Download full text pdf, 0,68 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Naar een betere benutting van bodemfosfor
Rietberg, P.I., B.G.H. Timmermans. 2014. Naar een betere benutting van bodemfosfor. Ekoland. December 2014, p. 16-17.
Download full text pdf, 0,69 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2012. Uitmijnen: het bodemfosfaatgehalte verlagen met grasklaver en kalibemesting. Natuur bos landschap. 9(1):12-15.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Effects of beetroot-Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina in a one-year field trial on an organic conference orchard (presentation)
Timmermans, B.G.H., P.J. Jansonius, R. Bruinenberg. 2012. Effects of beetroot-Vinasse on ascospore formation of Venturia pirina in a one-year field trial on an organic conference orchard (presentation). Louis Bolk Instituut, Driebergen. 5 p.
Download full text pdf, 0,57 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies
Timmermans, B.G.H. 2011. Blackrot in appel: Effecten van verwijderen vruchtmummies. Fruitteelt. 101:14-15.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Burgt, G.J.H.M. van der, B.G.H. Timmermans, J. Scholberg. 2011. NDICEA nitrogen planner version 6.0.16.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #12
Bokhorst, J.G., E. Hees, M.M. Bos, B.G.H. Timmermans, P. Belder. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #12. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 260 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij
Timmermans, B.G.H., N.J.M. van Eekeren. 2010. Uitmijnen van fosfaat op natuurpercelen: kansen voor kwaliteitsruwvoer voor de biologische veehouderij. Ekoland. 12-2010, p. 16-17.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat
Janmaat, L., J.G. Bokhorst, C. Rougoor, W. Chardon, P. van Erp, A. Reijneveld, R. Postma, B.G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Timmermans, B.G.H., J. de Wit. 2007. Het energiepotentieel van biologische landbouw: Een opinie uit het toegepaste onderzoek. Ekoland. 6-2007, p. 24-25.
Meer info

Iepema, G., B.G.H. Timmermans. 2007. Is vergisting een duurzame optie voor de biologische landbouw?: Rendabiliteit hangt sterk af van kosten biomassa en afzet digestaat. Ekoland. 12-2007, p. 21-23.
Meer info

Struik, P.C., A.J.T.M. Hospers-Brands, B.G.H. Timmermans, P.E.L. van der Putten. 2006. Fysiologische leeftijd van aardappelpootgoed beinvloed vatbaarheid voor Phytophthora. WUR, Wageningen. 1 p.
Download full text pdf, 100 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (3) | Proceedings etc. (12) | Brochures, boeken & rapporten (29) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (14)