Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...
Willemijn J.M. Cuijpers

Ir. Willemijn J.M. Cuijpers

Onderzoeker Bodemvruchtbaarheid

T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door Ir. Willemijn J.M. Cuijpers
Artikelen in wetenschappelijke journals (3)
Proceedings etc. (5)
Brochures, boeken & rapporten (28)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (11)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, J. de Wit, C.J. Koopmans, W.J.M. Cuijpers, N. Oerlemans, B.J. Koks. 2016. Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. AIMS Agriculture and Food. 1(2):157-174.
DOI: 10.3934/agrfood.2016.2.157
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation
Cuijpers, W.J.M., A.W.G. van der Wurff, L. Janmaat. 2011. Innovative Intercropping System to Improve Soil Health in Organic Greenhouse Cultivation. Acta Horticulturae. 915:125-132.
Meer info

Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints
Voogt, W., P.H.E. de Visser, A. van Winkel, W.J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints. Acta Horticulturae. , p. 75-82.
Meer info

Proceedings etc.


Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance
Eekeren, N.J.M. van, J.W. Erisman, J. de Wit, C.J. Koopmans, W.J.M. Cuijpers, N. Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance. p. 685-687. In: EGF 2018: Sustainable meat and milk production from grasslands. Grassland Science in Europe. Cork, Ireland. 17-21 June 2018.
Download full text pdf, 0,58 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Effect of Field Treatments against Root-Knot Nematodes on Soil Suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp. linii
Cuijpers, W.J.M., G.J.H.M. van der Burgt. 2013. Effect of Field Treatments against Root-Knot Nematodes on Soil Suppressiveness against Fusarium oxysporum f.sp. linii. In: 2nd International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture. Avignon, France. October 28-31, 2013.
Download full text pdf, 2,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nitrogen balances in Dutch organic greenhouse production
Cuijpers, W.J.M., G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt. 2008. Nitrogen balances in Dutch organic greenhouse production. In: Cultivate the future; 16th IFOAM organic world congress. Modena, Italy. June 16-20, 2008.
Download full text pdf, 42 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., F.W. Smeding, J. Amsing, J. Potsma, C.J. Koopmans. 2005. Effect of Organic Fertilizers on Regeneration of Biodiversity after Soil Steaming in Organic Glasshouses. p. 160-163. In: the First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
Meer info

Cuijpers, W.J.M., W. Voogt, C.J. Koopmans. 2005. Balancing Fertilization Strategy with Crop Requirements in Organic Greenhouse Cultivation of Sweet Pepper. p. 513-516. In: First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR): Researching Sustainable Systems. Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Kansrijke eiwitgewassen
Prins, U., W.J.M. Cuijpers, R. Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen: Eindrapportage veldproeven 2018. Rapport 2019-006 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Van gepeperd naar gekruid grasland
Wagenaar, J., J. de Wit, A.J.T.M. Hospers-Brands, W.J.M. Cuijpers, N.J.M. van Eekeren. 2017. Van gepeperd naar gekruid grasland: Functionaliteit van kruiden in grasland. Rapport 2017‐022 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 44 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes
Cuijpers, W.J.M., B.G.H. Timmermans. 2016. Betere bestuivingsmix: De rol van gedomesticeerde en wilde bestuivers in de teelt van blauwe bes. Rapport 2016-019 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 49 p.
Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers, J. de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 8 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2015. Digestaat: Benutting Organische Kringloopstikstof. Rapport 2015‐029 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014
Cuijpers, W.J.M., M. van de Water. 2015. Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014. Rapport 2015-037 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Download full text pdf, 5,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium
Cuijpers, W.J.M., S. França, J. Debode, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2015. Stuurbaar bodemleven? Effect van lignine-rijke gewasresten op Verticillium. Rapport 2015-042 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 41 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Samen met ondernemers naar een weerbare bodem
Hospers-Brands, A.J.T.M., J. Lamers, W.J.M. Cuijpers, R.C.F.M. van den Broek. 2015. Samen met ondernemers naar een weerbare bodem: Bodemweerbaarheid in de praktijk. 29 p.
Download full text pdf, 0,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compost composities
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2014. Compost composities: Bodem, bemesting en ziektewering. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 3,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiversiteit in de melkveehouderij
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers, J. de Wit. 2014. Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's. Rapport 2014‐042 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 55 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Werken aan bodemweerbaarheid
Broek, R.C.F.M. van den, W. van den Berg, J. Lamers, W.J.M. Cuijpers, A.J.T.M. Hospers-Brands, S. Smits. 2014. Werken aan bodemweerbaarheid. 60 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Building on Resilience, Principles for Sustainable Agriculture: a Draft Framework
Cuijpers, W.J.M., C.J. Koopmans, J.W. Erisman. 2013. Building on Resilience, Principles for Sustainable Agriculture: a Draft Framework. Rapport 2013-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 47 p.
Download full text pdf, 0,99 MB; opent in nieuw venster
Meer info

De Bruistuin: De vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen
Vijver, L.P.L. van de, W.J.M. Cuijpers. 2013. De Bruistuin: De vitale groene schakel in de ontmoeting tussen ouderen. Rapport 2013-032 VG. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 27 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat. 2012. Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem. Rapport 2012-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 1,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Aardbei op weerbare bodem - benutten van  natuurlijke functies voor het leveren van  ecosysteemdiensten
Cuijpers, W.J.M., P. Belder, M. Zanen. 2012. Aardbei op weerbare bodem - benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten. Rapport 2012-024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 48 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Weerbare bodemwijzer
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers. 2012. Weerbare bodemwijzer. Rapport 2012-050 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:2012-050 LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven
Zanen, M., P. Belder, W.J.M. Cuijpers, M.M. Bos. 2011. BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 83 p.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Hulpmeststoffen
Cuijpers, W.J.M., A.J.T.M. Hospers-Brands. 2008. Hulpmeststoffen: Beschikbaarheid en opname van stikstof in de biologische teelt van zomertarwe. 33 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., F.W. Smeding, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie. Rapport LB24. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 35 p.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt: Effect van grondbewerking en introductie van regenwormen op de bodemstructuur. Rapport LB23. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.
Download full text pdf, 3,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 2: ziektewerendheid tegen bodemgebonden schimmels. Rapport LB25. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 52 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Hulpmeststoffen
Zanen, M., W.J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten. Rapport LD14. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LD14; nieuw venster
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt, A. van Winkel. 2007. Biokas verslag 2005: Bodemvruchtbaarheid - bemestingsstrategie voor vruchtbare en levende bodem. Rapport LB16. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 80 p.
Download full text pdf, 4,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodem & bemesting Biokas 2005
Cuijpers, W.J.M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & bemesting Biokas 2005: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt. DLV biologische landbouw, Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 28 p.
Download full text pdf, 7,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans, W. Voogt, F. Zoon. 2005. Bodem & Bemesting: Gezonde bodem basis voor geslaagde teelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Koopmans, C.J., W.J.M. Cuijpers, W. Voogt, A. van Winkel, A. van den Bos. 2005. Biologische kasteelt op zandgrond: bodem en bemesting. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Bestman, M.W.P., W.J.M. Cuijpers, T. Baars. 2003. Self-medication by pigs in organic livestock farming: Summary of the dutch publication LV50. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 2 p.
Download full text pdf, 13 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zelfmedicatie door varkens in de biologische veehouderij. Deskstudie naar een nieuw concept voor diergezondheidszorg. Ideeën voor praktijk en onderzoek
Bestman, M.W.P., T. Baars, W.J.M. Cuijpers. 2003. Zelfmedicatie door varkens in de biologische veehouderij. Deskstudie naar een nieuw concept voor diergezondheidszorg. Ideeën voor praktijk en onderzoek. Rapport LV50. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 80 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses
Cuijpers, W.J.M., L. Janmaat, J.G. Fuchs. 2016. Compost and soil ecosystem resilience in organic greenhouses. p. 13-27. In Van der Wurff, A., J.G. Fuchs M. Raviv and A.J. Termorsthuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 0,79 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Compost types, feedstocks and composting methods
Fuchs, J.G., W.J.M. Cuijpers. 2016. Compost types, feedstocks and composting methods. p. 29-43. In Van der Wurff, A.W.G., J.G. Fuchs, M. Raviv and A.J. Termorshuizen. (ed.) Handbook for Composting and Compost Use in Organic Horticulture.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?
Janmaat, L., W.J.M. Cuijpers, B. Willems, M. Mulder. 2014. Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?
Download full text pdf, 3,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, W.J.M. Cuijpers, J. de Wit. 2014. Samenvatting conceptueel kader Biodiversiteit in de melkveehouderij: Investeren in veerkracht en reduceren van risico's.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013
Bos, H., L. Mertens, M. van Diemen, L. Janmaat, W.J.M. Cuijpers. 2013. Wintergroenten Nieuwsbrief April 2013. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #16
Cuijpers, W.J.M., A. Visser, P.I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, J. Verhoeven, A. Roelandse, P. Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #15
Leendertse, P., W.J.M. Cuijpers, L. Janmaat, N.J.M. van Eekeren, A. Lommen, A. Guldemond, J.G. Bokhorst, H. Kloen, B. Aasman. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #15. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Meer info

Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief
Nauta, W.J., W.J.M. Cuijpers, J.J.M. Staps, J. Scholberg. 2010. Aanpassing voer vergemakkelijkt de toepassing van pluimveemest: Eerste resultaten van pilotstudies naar effect van biologische fytase positief. Biokennisbericht Bodemvruchtbaarheid #2. Biokennis, Wageningen.
Download full text pdf, 0,65 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Cuijpers, W.J.M., C.J. Koopmans, A. van den Bos, W. Voogt. 2005. Thema Bodemvruchtbaarheid. 14 p.
Meer info

Cuijpers, W.J.M., F.W. Smeding, C.J. Koopmans. 2005. Bodemleven lastig te sturen met mest of compost: Top van bodemvoedselweb krijgt harde klap bij stomen.
Meer info

Bestman, M.W.P., W.J.M. Cuijpers, T. Baars. 2003. Zelfmedicatie door varkens. Een nieuw concept voor diergezondheidszorg.: Ekoland, 9, 2003, 28:29. Ekoland. , p. 28-29.
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (3) | Proceedings etc. (5) | Brochures, boeken & rapporten (28) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (11)