Mobile nav

Medewerker:

Home >> Over ons >> Medewerkers >> Medewerker...


Uitvoering van query

SELECT * FROM medewerkers WHERE medewerkerID = ? AND ToonMedewerker AND (InDienst OR Freelancer)

is niet gelukt !T: +31(0)343 523860 (algemeen)

 
Publicatie(s) door
Proceedings etc. (7)
Brochures, boeken & rapporten (35)
Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (39)


Proceedings etc.


Effect of no-till versus ploughing on soil quality and wheat yield on heavy clay soils
Zanen, M., J. van 't Westeinde. 2015. Effect of no-till versus ploughing on soil quality and wheat yield on heavy clay soils. In: Wageningen Soil Conference. Wageningen, The Netherlands. 23-27 aug 2015.
Download full text pdf, 0,87 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans. 2008. Improving Soil Structure and Nitrogen Use Efficiency by GPS-controlled Precision Tillage Technology in Organic Farming. In: Cultivate the future; 16th IFOAM organic world congress. Modena, Italy. June 16-20, 2008.
Download full text pdf, 50 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C.J. Koopmans. 2008. Soil fertility and biodiversity effects from organic amendments in organic farming. p. 94-97. In: Second scientific conference of the International Society of Organic Agricultural Research (ISOFAR). Modena, Italy. 18-20 June 2008.
Download full text pdf, 33 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen, J.G. Bokhorst. 2008. Organic fertilisers of the MAC trial and their impact on soil quality, environment and climate change. p. 67-69. In: The 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems - ECOMIT. Piestany, Slovakia. November 5-7, 2008.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen. 2007. Organic Soil Management: Impacts on Yields, Soil Quality and Economics. In: 3 rd QLIF Congress. Hohenheim. 20-23 March 2007.
Download full text pdf, 27 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., P.J. Jansonius, J.R. Bloksma. 2005. Quality of organically grown apples throughout the chain: Ingredients for a successful chain project. In: IFOAM Scientific Conference. Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen. 2005. Nitrogen efficiency in organic farming using a GPS precision farming technique. p. 56-59. In: First Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR): Researching Sustainable Systems. Adelaide, Australia. 21-23 september 2005.
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans, M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon
Luske, B., B.G.H. Timmermans, M. Zanen, R. Bruinenberg, U. Prins. 2018. Bodemleven in het Buijtenland van Rhoon: Nulmeting als basis voor de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Rapport 2018-012 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 35 p.
Download full text pdf, 0,71 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?
Westerink, J., M. Plomp, F. Ottburg, M. Zanen, R. Schrijver. 2018. Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?: Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid. Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, Wageningen. 126 p.
Download full text pdf, 9,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets
Verloop, K., M. van Agtmaal, W. Bussink, N.J.M. van Eekeren, P. Groenendijk, S. Jansen, G. Noij, M. Zanen. 2018. Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets. Stichting Wageningen Research, Wageningen. 136 p.
Download full text pdf, 20,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Ontwikkeling van KPI’s voor landschappelijke diversiteit en specifieke soorten
Zanen, M. 2017. Ontwikkeling van KPI’s voor landschappelijke diversiteit en specifieke soorten: Als onderdeel van de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel
Zanen, M., G. Heusinkveld, F. Schuring, T. Verdonschot. 2017. Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Rapport 2017-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Biodiverse akkerbouw
Koopmans, C.J., J.W. Erisman, M. Zanen, B. Luske. 2017. Biodiverse akkerbouw: Verkenning van indicatoren voor agrobiodiversiteit in de akkerbouw. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 44 p.
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemscan© zand- en dalgronden
Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg. 2015. Bodemscan© zand- en dalgronden: Beoordelingskader Veenkoloniale gronden. Rapport 2015-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger
Staps, J.J.M., M. Zanen, C. ter Berg. 2015. Bodemvruchtbaarheid behouden: bijdragen van boer tot burger. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe
Zanen, M., A. Kikkert. 2014. Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe. Rapport 2014-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 54 p.
Download full text pdf, 4,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties."
Zanen, M., P. Belder, M.M. Bos, C. ter Berg. 2012. BodemBreed Interreg: "Veldmetingen bij niet-kerende grondbewerking en ploegen: het effect op bodemleven en bodemfuncties.". Louis Bolk Instituut, Driebergen. 65 p.
Download full text pdf, 4,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Aardbei op weerbare bodem - benutten van  natuurlijke functies voor het leveren van  ecosysteemdiensten
Cuijpers, W.J.M., P. Belder, M. Zanen. 2012. Aardbei op weerbare bodem - benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten. Rapport 2012-024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 48 p.
Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'
Zanen, M. 2011. Bodemkwaliteit Drenthe: 'Sturen op ecosysteemdiensten in de akkerbouw en veehouderij'. Rapport 2010-002 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 71 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven
Zanen, M., P. Belder, W.J.M. Cuijpers, M.M. Bos. 2011. BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 83 p.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Indicatoren voor functionele agrobiodiversiteit (FAB) in de bodem
Bos, M.M., M. Zanen. 2011. Indicatoren voor functionele agrobiodiversiteit (FAB) in de bodem. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 31 p.
Download full text pdf, 440 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., M.M. Bos, G. Korthals, L. Molendijk. 2009. Weerbare bodem in het kader van functionele agrobiodiversiteit (FAB): Inventarisatie van bestaande methoden en werkplan 2009. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 62 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans, J.G. Bokhorst, C. ter Berg. 2008. Bijzondere Bemesting: Kansrijke strategieën voor duurzaam bodemmanagement. Rapport LD13. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 73 p.
Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Investeren tot in de bodem
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, C.J. Koopmans. 2008. Investeren tot in de bodem: Evaluatie van het proefveld Mest Als Kans. Rapport LD11. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 40 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LD11; nieuw venster
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Strategieën voor duurzaam bodemmanagement
Zanen, M., J.G. Bokhorst, C. ter Berg, C.J. Koopmans. 2008. Strategieën voor duurzaam bodemmanagement: Ervaringen uit de biologische landbouw. Rapport LD12. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD12; nieuw venster
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Hulpmeststoffen
Zanen, M., W.J.M. Cuijpers. 2008. Hulpmeststoffen: Inzet en werking in de open teelten. Rapport LD14. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Bestel prijs: €0; bestelnr:LD14; nieuw venster
Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Mest, compost en bodemvruchtbaarheid
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen, C.J. Koopmans. 2008. Mest, compost en bodemvruchtbaarheid: 8 jaar proefveld Mest als Kans. Rapport LD10. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 28 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD10; nieuw venster
Download full text pdf, 4,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

The MAC trial
Bokhorst, J.G., C. ter Berg, M. Zanen, C.J. Koopmans. 2008. The MAC trial: Results from a long-term organic inputs trial. Rapport LD10E. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 24 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LD10E; nieuw venster
Download full text pdf, 4,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M. 2007. Inzet van plantaardig digestaat: Pilot in spinazie. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., A.J.T.M. Hospers-Brands. 2007. Valse Meeldauw in biologische zaaiui, effecten van compost. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 1,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bakkwaliteit van biologische zomertarwe
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe: Relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume voor het ras Lavett. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 23 p.
Download full text pdf, 0,62 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen. 2005. Kwaliteit van Topaz in het winkelschap. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen. 2005. Pluktijdstip en bewaarbaarheid van Topaz. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen. 2005. Topaz afzetten in de natuurvoedingswinkel. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg, L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond: Resultaten 2003-2005 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 32 p.
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Kwaliteit van biologisch geteelde appelen in de keten: Resultaten van monitoring en ketengesprekken binnen project 'Appels van Stand'. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 42 p.
Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit
Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen, J. Peeters, G. Brouwer, R. van der Maas, A. de Jager, W. van Teeffelen, M. Trapman, C. ter Berg. 2004. Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 220 p.
Download full text pdf, 28,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Parameters for apple quality-2
Bloksma, J.R., M. Northolt, M.A.S. Huber, P.J. Jansonius, M. Zanen. 2004. Parameters for apple quality-2: and the development of the ‘inner quality concept’ 2001-2003. Rapport GVV04. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 81 p.
Bestel prijs: €15; bestelnr:GVV04; nieuw venster
Download full text pdf, 430 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Meulen, H.S. van der, P.J. Jansonius, L. Jonker, W. van Teeffelen, M. Zanen. 2004. Ketenstijlen in de biologische appelsector. Rapport LF77. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 19 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF77; nieuw venster
Download full text pdf, 450 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen, G. Brouwer. 2001. Informatie en Literatuur voor de biologische fruitteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 15 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF64; nieuw venster
Download full text pdf, 80 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen. 1999. Nutriëntenbalans in de biologische fruitteelt. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 12 p.
Bestel prijs: €1.63; bestelnr:LF48; nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?
Schouten, T., J. Bloem, R. de Goede, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, M. Zanen, W. Sukkel, D. van Balen, G. Korthals, M. Rutgers. 2018. Niet-kerende grondbewerking goed voor de bodembiodiversiteit?: Veldexperimenten uitgelicht. Bodem. Juni, p. 20-23.
Download full text pdf, 90 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Sturen met organische stof in de Veenkoloniën
Zanen, M. 2015. Sturen met organische stof in de Veenkoloniën. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 4 p.
Bestel prijs: 4,50; bestelnr:2015-019LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën
Zanen, M., B. Luske. 2015. Sturen met biodiversiteit in de Veenkoloniën. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2015-035LbP; nieuw venster
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4
Zanen, M. 2013. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sturen op bodemkwaliteit en  bodembiodiversiteit: Praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw
Zanen, M. 2013. Sturen op bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit: Praktische maatregelen ter verbetering van ecosysteemdiensten in de akkerbouw. Bodem. Februari 2013, p. 11-13.
Download full text pdf, 0,63 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 1
Zanen, M. 2012. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2
Zanen, M. 2012. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3
Zanen, M. 2012. Nieuwsbrief Beter boeren met biodiversiteit in Drenthe # 3. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking
Bokhorst, J.G., P. Belder, M. Zanen, N.J.M. van Eekeren, J.G.C. Deru, S. Bernaerts, K. Froma, J. van Vliet, C. ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 0,55 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4
Bos, M.M., B. Luske, M. Zanen, D. Dirks, F. Buining. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #7
Staps, J.J.M., M. Zanen, A. Visser, H. Kloen, J.G. Bokhorst, L. Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #8
Janmaat, L., G.J.H.M. van der Burgt, M. Zanen, L. Vlaar, P. Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 3,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kennis en ervaring minimale grondbewerking
Bos, M.M., M. Zanen, R. van der Weide, M. Vlaswinkel. 2009. Kennis en ervaring minimale grondbewerking: Verslag van de "FAB-II bodem" bijeenkomst. 35 p.
Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Nieuwsbrief Bodemacademie #4
Staps, J.J.M., L. Janmaat, M. Zanen, W. van Weperen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #4. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg.
Download full text pdf, 2,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Partnerships for sustainability
Koopmans, C.J., M. Zanen. 2008. Partnerships for sustainability. LEISA Magazine. 24(4):28-29.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M. 2007. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 7: Nummer 7, februari 2007.
Download full text pdf, 210 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M. 2007. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 8: Nummer 8, mei 2007. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?
Osman, A.M., M. Zanen, U. Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?: Onderzoek naar de relatie tussen bemesting, eiwitgehalte en broodvolume. Ekoland. 5-2007, p. 17-19.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Smeding, F.W., M. Zanen, F. Alebeek. 2007. Routeplanner voor duurzaam bodembeheer en functionele agrobiodiversiteit: Vliegende start SPADE.
Download full text pdf, 240 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 5: Nummer 5, maart 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2006. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 6: Nummer 6, september 2006. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., F.W. Smeding, M. Zanen. 2006. Sturen van bodembiodiversiteit voor ecologische diensten. p. 12-13. In P. van Mullekom. (ed.) Bodem Breed 2006. Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem, Gouda.
Meer info

Zanen, M. 2005. Bijzondere Bemesting, intern projectrapportage 2004.
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans, E. Heeres. 2005. Bijzondere Bemesting: kansrijke strategieën voor duurzame bodemkwaliteit. Ekoland. , p. 20-21.
Download full text pdf, 70 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 4: Nummer 4, juni 2005. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #4.
Download full text pdf, 180 kB; opent in nieuw venster
Meer info

De kuil
Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg. 2005. De kuil: Bodembeoordeling aan de hand van een kuil. November 2005.
Download full text pdf, 0,92 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koopmans, C.J., M. Zanen, C. ter Berg, L. Nannes. 2005. Veldleeuwerik Duurzaamheid Doorgrond. Resultaten 2004 van de indicatoren bodemvruchtbaarheid, bodemverlies en voedingsstoffen.
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 1: nummer 1 – maart 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #1. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 2: nummer 2 – juli 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M., J.G. Bokhorst. 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting 3: Nummer 3, november 2004. Nieuwsbrief Bijzondere Bemesting #3.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Annual report 2003 organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 30 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF78; nieuw venster
Download full text pdf, 220 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Jansonius, P.J., M. Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Jaarverslag biologische fruitteelt 2003. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 29 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF76; nieuw venster
Download full text pdf, 200 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Prins, U., M. Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw: Open teeltsysteem met laag bemestingniveau is binnen handbereik. Ekoland. 12-2004, p. 42-43.
Download full text pdf, 41 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zanen, M. 2003. Nieuwe resistente rassen in smaaktoets vergeleken. Fruitteelt. 93(47):10-11.
Meer info

Zanen, M., C.J. Koopmans, R. Postma, T. van Loon. 2003. Optimalisering van de stikstofvoorziening in de biologische groenteteelt.
Download full text pdf, 0,51 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen. 2003. Annual report 2002 LBI organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF73; nieuw venster
Download full text pdf, 150 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen. 2003. Jaarverslag biologische fruitteelt 2002. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 22 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF72; nieuw venster
Download full text pdf, 140 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen. 2002. Annual report 2001 LBI organic fruit growing research. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF67; nieuw venster
Download full text pdf, 120 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bloksma, J.R., P.J. Jansonius, M. Zanen. 2002. Jaarverslag biologische fruitteelt 2001. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 21 p.
Bestel prijs: €6; bestelnr:LF66; nieuw venster
Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Proceedings etc. (7) | Brochures, boeken & rapporten (35) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (39)

Marleen Zanen in de media

Bekijk

Profielkuil graven o.l.v. Marleen Zanen


 

Leren om de bodem duurzaam te beheren is dan een volgende stap. Bekijk de film Bodem in Balans met hierin Marleen Zanen, waarin het belang van duurzaam beheerde bodems duidelijk wordt.

 


Lees

Lees het interview met Marleen Zanen 'Boeren zijn weerbaarder als ze hun grond beter leren kennen' (Nieuwe Oogst, 27 februari 2016).

Lees het interview met Marleen Zanen ‘Begin eens met een profiel kuil te graven’ (Bloembollenvisie, 5 september 2014)

Lees het interview met Sjef Staps en Marleen Zanen 'Zonder duurzaam beheer minder groei' (Nieuwe Oogst, februari 2013)