Mobile nav

Bloeiend Bedrijf

Home >> Duurzame landbouw >> Landbouw en natuur >> Bloeiend Bedrijf

Honderden boeren aan de slag met biodiversiteit

In het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf (2011-2015) hebben 570 agrarische ondernemers samen aan nuttige biodiversiteit gewerkt. Ze zijn daarbij ondersteund door hun agrarische natuurverenigingen, het Louis Bolk Instituut, Veelzijdig Boerenland, BoerenNatuur en De Natuurweide.

Gezamenlijk legden de boeren ieder jaar honderden kilometers aan bloeiende akkerranden aan. Dit was de basis voor:

      - Meer natuurlijke vijanden van landbouwplagen
      - Verminderen van insecticidengebruik
      - Kennis over ecologie op het landbouwbedrijf
      - Bescherming van insecten als basis voor natuurbeheer

Door dus meer ruimte te geven aan natuurlijke plaagbeheersing hoefden er minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden.

Bloeiend Bedrijf is door EZ en het Europese Landbouwfonds gefinancierd. Het Louis Bolk Instituut heeft de inhoudelijke begeleiding verzorgd en organiseerde studie- en demonstratiedagen door het hele land. Tijdens die bijeenkomsten stond uitwisseling van kennis en ervaringen centraal. Akkernatuur is niet alleen nuttig, maar het is ook fantastisch om te zien hoe die nuttige natuur haar werk doet op en rond de akkers.  

Zaadmengsels in plaats van insecticiden

De zaadmengsels die gebruikt worden zijn speciaal ontwikkeld om nuttige insecten aan te trekken zoals gaasvliegen, zweefvliegen en sluipwespen; allemaal belangrijke natuurlijke vijanden van bladluizen. De eerste resultaten van 2011 laten zien dat het merendeel van de deelnemers daardoor genoeg vertrouwen opbouwen om minder tegen bladluizen te spuiten.

Klinkende resultaten

De zaadmengsels waren speciaal ontwikkeld om nuttige insecten aan te trekken zoals gaasvliegen, zweefvliegen en sluipwespen; allemaal belangrijke natuurlijke vijanden van bladluizen. De resultaten van het project waren indrukwekkend: niet minder dan 70% van de akkerbouwers gaf aan anders naar gewasbescherming te kijken. Lees de brochure ‘De oogst van Bloeiend Bedrijf’ (2015).
Lees ook het artikel in dagblad Trouw (2013) over dit project. 

Download

Leaflet: Bloeiend Bedrijf: samen aan de slag met nuttige biodiversiteit


Meer informatie
Willemijn Cuijpers